Dr. Kiss Kálmán PhD

 
Dr. Kiss Kálmán PhD

főiskolai tanár

 

Szobaszám: „B” épület 135.

Tel.: 42/599-400/2336-os mellék

 

Publikációs jegyzék

   

Szakmai önéletrajz
 
Végzettség, szakképzettség:
magyar nyelv és irodalom – orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár (KLTE, Debrecen, 1983.)
német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár (KLTE, Debrecen, 1994.)
 
Oktatói beosztás:
1984: főiskolai tanársegéd, 1993: főiskolai adjunktus, 1996: főiskolai docens, 1999: főiskolai tanár
 
Tudományos fokozat:
PhD (neveléstudomány, 1996.)
 
Oktatói tevékenység:
1. 1983-1984.: magyar nyelv és irodalom, valamint orosz nyelv tantárgyak oktatása (Zrínyi Ilona Gimnázium, Nyíregyháza)
2. 1984-2000.: orosz nyelv- és stílusgyakorlat, orosz kultúratörténet, orosz irodalom oktatása (Bessenyei György Tanárképző Főiskola /2000-től: Nyíregyházi Főiskola/ Orosz Nyelv és Irodalom Tanszéke)
3. 2000-2010.: német nyelv- és stílusgyakorlat, német szövegalkotás, német országismeret, német nyelvtörténet oktatása (Nyíregyházi Főiskola Német Nyelv és Irodalom Tanszéke) 
4. 2002-2008.: Európa nyelvei és kultúrái c. tantárgy oktatása (a Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi Kara idegennyelv-szakos hallgatói részére)
5. 2000-től: német nyelv- és stílusgyakorlat, német politikai, gazdaság- és kultúrdiplomáciai szaknyelv, német sajtószaknyelv, német üzleti levelezés és üzleti kommunikáció, európai uniós szaknyelv oktatása (a Nyíregyházi Főiskola nemzetközi kapcsolatok szakos, majd nemzetközi tanulmányok BSc-szakos hallgatói részére)
6. 2010-től: német diplomáciai és kultúrdiplomáciai szaknyelv oktatása, valamint előadás tartása a magyar-német történelmi és kulturális kapcsolatokról (a Nyíregyházi Főiskola nemzetközi tanulmányok MA-szakos hallgatói részére)
 
Kutatási terület:
a magyarországi orosznyelv-, illetve németnyelv-oktatás története
 
Szakmai eredmények:
Két könyv és több mint 50, magyar, illetve idegen (orosz és német) nyelven megjelent publikáció.
Megjelenésük helye: Moszkva, Rzeszow, Kolozsvár–Nagyvárad, Budapest, Debrecen, Pécs, Szeged, Miskolc, Veszprém, Szombathely, Eger, Nyíregyháza. Ugyanennyi magyar, illetve idegen (orosz, német) nyelven tartott konferenciai előadás (Hamburg, Pozsony, Rzeszow, Nagyvárad, Budapest, Debrecen, Szeged, Pécs, Miskolc, Veszprém, Szombathely, Eger, Nyíregyháza).
 
Tudományos ösztöndíjak keretében Bécsben, Prágában, illetve Berlinben kutattam, több európai ország felsőoktatási intézményében szakmai tanulmányúton vettem részt.

 

 Letölthető word formátumban

shadow