Nagyné dr. Schmelczer Erika PhD

 
Nagyné dr. Schmelczer Erika PhD
főiskolai tanár
 
 
E-mail: schmelczer.erika@nye.hu
Szobaszám: "B" épület 125. szoba
Tel.: 42/599-400/2498 mellék
 
 
 
 
 
Szakmai önéletrajz
 

Felsőfokú tanulmányok:

-        Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, Bölcsészettudományi Kar, Magyar nyelv és irodalom - francia nyelv és irodalom szakos okleveles tanár, 1981.

-        Bessenyei György Tanárképző Főiskola, Nyíregyháza, Olasz nyelvtanári oklevél, 1996.

-        Phd-képzés, abszolutórium 2000.

-        PhD. 2005.

 

Tudományos fokozat:

-        Doktor univ. 1993 Irodalomtudomány tudományág.

-        PhD 2005. Irodalomtudomány tudományág.

 

Szakmai tevékenység:

 

1981-1982

Tanár, Ady Endre Gimnázium, Sarkad.

 

1982-1983

Tanár Keletterv, Debrecen. (felnőttképzés)

 

1983-1987

Tanár, Császy László Gimnázium, Kisvárda

 

1987-1990  

Tanár, Bessenyei György Gimnázium, Kisvárda.

 

1990-1993

Főiskolai tanársegéd, BGYTF Francia Nyelv és Irodalom Tanszék.

 

1993-1997

Főiskolai adjunktus, BGYTF Francia Nyelv és Irodalom Tanszék.

 

1997-2010

 

2010-2015

 

 

Főiskolai docens, BGYTF, majd NYF Francia Nyelv és Irodalom Tanszék

 

 

Főiskolai tanár BTMK Modern Filológiai Intézet, jogutódok : SZIKK, IOVK

 

 

Felnőttképzésben való részvétel:  1982-83, majd 1990-

 

Kari és intézeti megbizások:

 

2000-2004

BTMK Doktorandusz-konferenciák szervezése.

 

2008-

Modern Filológiai Intézet pályázati és kiadványozási felelős.

 

2009-

BTMK m.b. dékánhelyettes.

 

2009-

BTMK Tudományos és Művészeti Tanács titkára.

  2009- Intézményi Oktatási és Képzési Bizottság tagja.
  2009-2011 HURO ProLearning nyelvfejlesztő pályázat programfelelős
  2010-2013 kinevezett dékánhelyettes
  2010-2011 NYF Kockázatelemző Bizottság tagja
 

2010-

 

BTMK Kiadványozási Bizottság tagja
  2010- BTMK HANGSZÓKÉP tudományos és művészeti programsorozat szervezője
  2011-2015 Szaknyelvi és Idegen Nyelvi Kommunikációs Központ vezetője
  2013-2015 TÁMOP-4. 1. 2.D-12/1/ Konv/2012-0019 az intézményi nyelvoktatás komplex fejlesztését célzó pályázat szakmai vezetője
  2015- Idegennyelvi Oktató és Vizsgáztató Központ vezetője

 

Oktatási terület:

 

Francia nyelven :

Francia irodalomtörténet, frankofón irodalom, irodalmi szemiotika, narratológia, regionális irodalom, műfajelmélet, fordításelmélet, fordítástechnika, frazeológia, francia-magyar kulturális kapcsolatok, általános francia nyelv, francia kommunikáció és sajtószaknyelv, üzleti kommunikáció

Olasz nyelven :

általános olasz nyelv, gazdasági, diplomáciai, politikai szaknyelv, fordításechnika, kultúrkapcsolatok, EU-szaknyelv

 

Kutatási terület:

 

Narratológia, a 20. századi franciaországi és svájci francia nyelvű irodalom, műfajelmélet, magyar-francia, magyar-olasz kultúrkapcsolatok, fordításstilisztika

 

Nyelvismeret :

-        Francia felsőfok

-        Olasz felsőfok

 

Hazai és külföldi szervezetekben végzett tevékenység, tagság :

 

 

1996-

SZ. SZ. B. M. Tudományos Testület tagja

MTA DAB Irodalomtudományi Munkabizottság
tagja

 

1997-

Les Amis de Ramuz-tagság (Franciaország, Tours, F.-Rabelais Tudományegyetem).

 

1997-1999

Paris III - Sorbonne Nouvelle Közép-európai Távoktatási programjának oktatója.

 

1997-1999

Paris III - Sorbonne Nouvelle „Balatonnerie linguistique” francia-magyar kontrasztív nyelvészeti kutatói munkacsoportjának tagja.

 

1998-2009

OKÉV Érettségi elnöki tevékenység.

 

2002-

ITK nyelvvizsgáztatás francia nyelvből

  2003-2004 NYAT szakértői tevékenység
  2011- NMFSZI lektori-szakértői tevékenység
  2014- NSZFH Felnőttképzési szakértő

 

shadow