EFOP-3.4.3-16-2016-00018 - Tudásfejlesztés és -hasznosítás a Nyíregyházi Egyetemen

A Nyíregyházi Egyetem stratégiájának alapgondolata, az alkalmazott tudományok egyeteme funkcióval összhangban  a tudásfejlesztés és -hasznosítás. A tudásfejlesztés célhoz illeszkedve a térség meghatározó oktatási és szellemi központjává szeretnénk válni, a tudáshasznosítás cél pedig kifejezi azt a törekvésünket, hogy nemcsak a tudás alkalmazásra, hanem annak gazdasági és társadalmi hasznosítására is törekszünk. Stratégiai célként fogalmaztuk meg az egyetemi szintű és színvonalú oktatást, a képzések további bővítését, az idegen nyelven folyó stúdiumok fejlesztését, a kapcsolatok szélesítését a hazai és a nemzetközi partnerintézetekkel, a megyével és Nyíregyháza városával, valamint a határon túli képzés fenntartását és bővítését annak érdekében, hogy a Nyíregyházi Egyetem hosszútávon biztosítson kiszámítható jövőt az itt továbbtanulni szándékozóknak. 

A projekt közvetlen céljai: 

• A felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők arányának növelése a társadalomban;
• Mindenki számára elérhető legyen a felsőoktatás;
• A képzési kimenetek és a gazdasági igények közötti összhang erősítése;
• Az elméleti-gyakorlati képzési elemek arányainak racionalizálása;
• Oktatási innováció megvalósítása;
• A hallgatók digitális kompetenciáinak és információszerzési, kezelési képességének fejlesztése;
• A Nyíregyházi Egyetem növelje a helyi gazdaságfejlesztésben betöltött szerepét;
• A képzési kapacitások modernizálása;
• Az egyetemi könyvtári és egyéb információs szolgáltatásokhoz széleskörű hozzáférés biztosítása;
• Egységes Kárpát-medencei tér kialakításának elősegítése;
• A Fenntartható Fejlődési célok beépítése a képzési és működési folyamatokba;
• A társadalmi aktivitás és szerepvállalás erősítése a hallgatók körében.
 
A projekt hosszútávú céljai: 
• Színvonalas, minőségi oktatás kialakítása;
• EU és szakpolitikai célok megvalósításának elősegítése;
• Hozzájárulás az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program céljainak megvalósításához. 
A Nyíregyházi Egyetem általános stratégiai célja, hogy egy olyan rendszer kerüljön létrehozásra, amelyben a beavatkozások eredményeképpen mind a hallgatók, mind az oktatók és mind az intézmény emelkedő teljesítménnyel legyenek képesek reagálni a munkaerő-piaci kihívásokra és a nemzetközi versenyre is.
 

A projekt azonosítója: EFOP-3.4.3-16-2016-00018

A projekt címe: Tudásfejlesztés és -hasznosítás a Nyíregyházi Egyetemen

Elnyert támogatás összege: 378.435.527 ,- Ft

A megvalósítás időtartama: 2017.05.01.  - 2020.01.31.

 
shadow