Tukacsné dr. Károlyi Margit PhD

Tukacsné dr. Károlyi Margit PhD
főiskolai tanár


Publikációs jegyzék


Email: karolyi.margit@nye.hu
Telefon: 42/599-400/2103


Szülőváros, általános iskola: Hajdúböszörmény
Középiskola: Bethlen Gábor Közgazdasági és Postaforgalmi Szakközépiskola, Debrecen
Főiskola: Bessenyei György Tanárképző Főiskola magyar–történelem szak
Egyetem: Kossuth Lajos Tudományegyetem BTK magyar szak


Nyelvtudás: angol, német


Munkahely:
Nyíregyházi Egyetem, Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Magyar Nyelvészeti Intézeti Tanszék


Tudományos fokozat: PhD (KLTE Debrecen, nyelvtudomány, 1997).


Oktatott tárgyak:
Leíró magyar hangtan, Nyelvészeti proszeminárium, Bevezetés a nyelvtudományba, Szociolingvisztika, Dialektológia, Alkalmazott nyelvészet (Beszédtechnika, Retorika, Helyesírás), Magyar történeti hangtan, Fonetika, Nyelv és társadalom stúdiumai (Szociolingvisztika, Nyelvváltozatok, Magyar nyelvjárások, Nyelvpolitika), Nyelvi szocializáció, nyelvi hátrány, Az újságírás elmélete és gyakorlata 1-2., Sajtótörténet, Nyelv, kultúra, társadalom

2010. szeptember 1-jétől vendégprofesszor a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Tanszéki Csoportjában, oktatott tárgy: Fonetika, ill. a magiszteri képzés Többnyelvűség és multikulturalitás c. szakján Európai nyelvpolitikák.


Kutatási terület:  dialektológia, szociolingvisztika, nyelvi attitűd, identitás


Elnyert pályázatok:  2009: részvétel: OTKA K 76239: Informatizált nyelvi korpusz  többdimenziós nyelvföldrajzi ábrázolása

2004–2006:  intézményi koordinátor: HEFOP 3.3.: A bölcsész alapképzési kínálat átalakítása a bolognai folyamatnak megfelelően

1998–2002: OTKA-T-02537/98: Szóföldrajzi és változásvizsgálatok a hármas határ mentén

1997-1998: PFP 5309/1997: Nyelvjárásvizsgálat főiskolai hallgatókkal az északkeleti régióban

1997–2001: FKFP 0890/1997: Szóföldrajzi és változásvizsgálatok különböző nyelvi szituációban az északkeleti régióban

1984–1987: MM kutatási főirány: Hajdúhadház nyelvének szociolingvisztikai vizsgálata

1983: MM Egyetemközi Témabizottság: Nyelvjárási jelenségek a 10-14 éves tanulók nyelvhasználatában Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében


 Kitüntetések:

 • 1985: Miniszteri Dicséret
 • 1995:  Csűry Bálint-díj és -emlékérem
 • 2009: Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt

Tagság:

 • a Magyar Nyelvtudományi Társaság tagja
 • MTA köztestületi tag
 • az Anyanyelvápolók Szövetségének tagja
 • a DAB Nyelvtudományi Szakosztályának tagja
 • a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének tagja
 • az MRK Bölcsészet- és Társadalomtudományi Bizottságának tagja
 • a TIT Jurányi Lajos Egyesület tagja
 • az intézményi Integrált Tudáscentrum Bizottság elnöke
 • az intézményi Esélyegyenlőségi Bizottság Tagja
 • a Nyíregyházi Főiskola Teljesítési és Gazdasági Kontroll Bizottság  elnöke
 • az intézményi egyenlő esélyű hozzáférés koordinálása, felügyelete

 

shadow