Pállné dr. Lakatos Ilona PhD

Pállné dr. Lakatos Ilona PhD
ny. főiskolai tanár


Publikációs jegyzék
Konferencia-előadások
Hivatkozások Pállné dr. Lakatos Ilona munkáira


E-mail: p.lakatosilona@gmail.com
Telefon: +36-20-367-0288


Szülőváros, általános iskola: Jászberény
Középiskola: Szerb Antal Gimnázium, Budapest
Egyetem: ELTE, Budapest  (1977), Magyar nyelv és irodalom-orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár


Nyelvtudás: orosz (felsőfokú), angol (középfokú)


Munkahely:
Nyíregyházi Főiskola, Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Magyar Nyelvészeti Intézeti Tanszék


Fokozatok:
Bölcsészettudományi doktor (ELTE, 1982)
PhD (ELTE, 1995)); A disszertáció címe: A nyelvjárás és a köznyelv kapcsolata Nyíregyháza mai nyelvében.


Oktatott tárgyak:
Leíró magyar nyelvtan (Szófajtan, Alaktan, Szintagmatan, Mondattan előadás és szeminárium), Szociolingvisztika, Nyelvészeti proszeminárium, Bevezetés a nyelvtudományba, Kötelezően választható speciális kollégiumok,  Nyelv és társadalom stúdiumai, Nyelvi tiszteletadás, Társadalmi hátrány – nyelvi hátrány, A nyelvi szintek grammatikája, Szociodialektológia tárgyak felelőse, előadója.


Kutatási terület: dialektológia, szociolingvisztika, élőnyelv


Elnyert ösztöndíjak:
1977–1979: az MTA Nyelvtudományi Intézetének ösztöndíja (Társadalmi szempontok az élő magyar nyelv vizsgálatában)
2001–2004:   Széchenyi István Ösztöndíj


Elnyert pályázatok:
1984–1987: MM. II. tárcaszintű kutatási pályázat (egyéni) (Nyíregyháza nyelvének nyelvszociológiai vizsgálata)
1997–1998: PFP-5309/1997. OM-pályázat (közreműködő) (Nyelvjáráskutatás és –feldolgozás főiskolai hallgatókkal határon innen és túl)
1997–2000: FKFP 0890/1997. OM-pályázat (közreműködő) (Szóföldrajzi és változásvizsgálatok különböző nyelvi szituációban az északkeleti régióban)
1998–2001: OTKA T 025 237 sz. pályázat (témavezető) (Szóföldrajzi és változásvizsgálatok a hármas határ mentén)
2009-2012: témavezető az OTKA K 76239 számú pályázatban (Informatizált nyelvi korpusz többdimenziós nyelvföldrajzi ábrázolása)


Kitüntetések, díjak:

 • 1989: Kiváló Munkáért kitüntető jelvény (MM)
 • 1995: Csűry Bálint Emlékérem és Díj
 • 2003: a Nyíregyházi Főiskola Kiváló Oktatója
 • 2011: a Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett
 • 2012: Tudományért - művészetért

Tagság:

 • a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja
 • a Magyar Nyelvtudományi Társaság tagja
 • a Magyar Nyelvtudományi Társaság nyíregyházi csoportjának elnöke
 • az MTA Magyar Nyelvészeti Munkabizottságának tagja
 • a MAB szakértője
 • az Anyanyelvápolók Szövetségének tagja
 • a DAB nyelvészeti szekciójának tagja
 • a Nyíregyházi Főiskola Tanulmányi Bizottságának az elnöke

 

shadow