Kiss Anita MAB-adatlapja

 

Név: Kiss Anita

születési év: 1991

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve

- Magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész (mesterfokozat), Debreceni Egyetem, 2016;

- Angol nyelv és világirodalom szakos tanár, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2014;

- Magyar nyelv és világirodalom szakos tanár, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2013.

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!

Nyíregyházi Egyetem, Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Magyar Nyelvészeti Intézeti Tanszék – főiskolai tanársegéd.

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe is!)ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek)

 

az eddigi oktatói tevékenység

a) A doktori képzés keretében oktatott tárgyak:

- Magyar helyesírás,

- Beszédtechnika,

- Magyar nyelvű hivatali és üzleti levelezés,

- Funkcionális stilisztika.

b) Jelenleg, az osztatlan képzésben:

- Hangtan

- A tanári beszéd retorikája,

- A nyelvtudomány alapjai,

- Anyanyelvi ismeretek I.,

- Anyanyelvi ismeretek II.

Szlavisztika képzésben:

- Magyar mint idegen nyelv

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata:

a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (az 5 legfontosabb publikáció vagy alkotás felsorolása)

b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek.

Mindkét lista szabályszerű bibliográfiai adatokkal: szerző(k), cím, a megjelenés helye/ könyv kiadója, éve, terjedelme (oldalszáma).

a)

1. Kiss Anita 2021. Kódváltási szokások és attitűdök Magyarországon tanuló kárpátaljai magyar egyetemi hallgatók körében. Alkalmazott Nyelvtudomány 21/1:125–141.

2. Kiss Anita 2021. Nyelvjárási jelenségekhez kapcsolódó attitűdök az internetes kommunikáció vonatkozásában. In: Fejős Sándor–Kanyári József szerk., „A nemzeti összetartozás jegyében.” Tanulmányok a doktori és posztdoktori képzésben résztvevő, külhoni magyar egyetemi hallgatók online PhD-konferencia előadásaiból. Szeged, Ages Quod Agis Nonprofit Kft. 85–95.

3. Kiss Anita 2021. Code-Switching Habits and Attitudes among Transcarpathian-Hungarian University Students. Argumentum 17: 42–55.

4. Kiss Anita 2020. The use of Hungarian language and language attitude in the Subcarpathian region amongst university and college students. Argumentum 16: 1–13.

5. Kiss Anita 2020. Nyelvi változatosság megítélése külhoni magyar egyetemisták körében. In: Boda Attila szerk., Concordia Regionum 2. Interdiszciplinaritása tudományban. Külhoni magyar doktoranduszhallgatók konferencia-előadásaiból. Budapest, ELTE Márton Áron Szakkollégium. 13–24.

 

 

Szakmai tevékenység:

2014-ben a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Hodinka Antal Intézet gyakornoka,

2016 és 2020 között a Debreceni Egyetem, Társas-Kognitív Nyelvészeti Kutatócsoport munkatársa voltam.

 

Elnyert ösztöndíjak

2020: ÚNKP „Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi Kutatói Ösztöndíj

2020: Universitas Alapítvány ösztöndíja

2017: Universitas Alapítvány ösztöndíja

2015: Kiemelt Tehetséggondozási ösztöndíj

2015: Kiemelkedő szakmai ösztöndíj

2015: Balassi Intézet Márton Áron Tehetséggondozó Program ösztöndíja

2014: A Magyar Vidékért (Pro Regione) alapítvány ösztöndíja

2013: Soós Kálmán ösztöndíj. Kárpátaljai vonatkozású kutatások támogatása.

 

 

shadow