Tanulmányi mobilitás

Erasmus+ program tanulmányi mobilitás

Pályázhatnak, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek

 1. Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmény beiratkozott hallgatói (az egyetem alap-, mester képzéseiben résztvevő)
 2. Akik hallgatói jogviszonyban állnak az egyetemmel nappali vagy levelező tagozaton, valamint a kiutazás évében is aktív hallgatói státusszal rendelkeznek
 3. Akik a kiutazáskor legalább két lezárt félévvel rendelkeznek (a pályázás időpontjában elegendő egy lezárt félévet birtokolni)
 4. Magyar állampolgárok, illetve Magyarországon tartózkodási vagy letelepedési engedéllyel rendelkező vagy menekült státuszú hallgatók
 5. Az (intézményi) elbíráláson megfelelt

Időtartalom a pályázatra vonatkozóan

 1. A mobilitás időtartama: egy tanulmányi félév (5 hónap)
 2. Ennek hosszát a partneregyetem időbeosztása határozza meg
 3. Az első szemeszterben megkezdett tanulmányok meghosszabbíthatók a második félévre. A hosszabbítási igényeket jelezni kell a fogadó és a küldő intézmény koordinátorának. Hosszabbítás esetén a koordinátoroknak (küldő és fogadó egyetem) a tervezett mobilitás (mobilitásnak befejező dátuma) előtt 2 hónappal jelezni kell.
 4. A hallgató egy képzési ciklusban többször is részt vehet tanulmányi célú mobilitásban és/vagy szakmai gyakorlaton, maximum 12 hónapig.

Ösztöndíjról kiegészítő információk

 1. A nyertes pályázók az ösztöndíjukból fedezik az utazásuk és kint tartózkodásuk összes költségét. A támogatási összeg nem minden esetben fedezi az összes felmerülő költséget, így a hallgatóknak előre kell tájékozódniuk a várható kiadásaikról!
 2. A hallgató mentesül a fogadó intézményben a tandíjak, regisztrációs és vizsgadíjak alól. Kisebb díjak megfizetésére azonban számítani lehet, pl. könyvtárhasználati díj. Ezekről a partnerintézmények honlapjain lehet tájékozódni.
 3. A pályázó önköltségen is vállalhatja a tanulmányi mobilitást.

Szociális alapú kiegészítő támogatás

Hátrányos helyzetű hallgatók pályázhatnak szociális alapú kiegészítő támogatásra, amely havi 200 € többlettámogatást jelent.

Fogadó ország tanulmányi célú mobilitás (kombinált mobilitás is!)
 
Az Európai Unió tagállamai és a Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Szerbia, Törökország.
 
2020-as intézményi pályázatok összegei lebontva
 
 1. Magas megélhetési költségű országok - 520 euró / hó
  (Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE), Izland (IS), Lichtenstein (LI), Luxemburg (LU), Norvégia (NO), Svédország (SE), Nagy-Britannia (UK))
 2. Közepes megélhetési költségű országok -  520 euró / hó
  (Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország (DE), Görögország (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Olaszország (IT), Hollandia (NL),  Málta (MT), Portugália (PT))
 3. Alacsonyabb megélhetési költségű országok - 470 euró / hó
  (Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország (HR), Magyarország (HU), Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO), Szerbia (RS), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK),  Észak-Macedónia (MK), Törökország (TR))
 4. Rendkívüli támogatás: csak hátrányos helyzetű hallgatóknak 200 euró / hó.

Bővebb információért fordulj az intézmény Erasmus+ koordinátorához.

 

2016, Nyiregyhaza