A Magyar Tudomány Ünnepe a Nyíregyházi Egyetemen

2018

 

 

 

 

A Nyíregyházi Egyetem rendezvénye

 

 

 

 

 

 

A Magyar Tudomány Ünnepe 

2018

 „Határtalan tudomány” 

 

A rendezvény címe 

A Tudomány és Művészet Ünnepe a Nyíregyházi Egyetemen 

A rendezvény típusa 

 

Konferencia  

Tudományterület 

Multidiszciplináris tudomány 

A rendezvény időpontja 

2018. november 6. (Kedd) 10.30 – 12.30 óra 

A rendezvény helyszíne 

Nyíregyházi Egyetem 

Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b 

B épület (Nagyelőadó) 

Szervező intézmény(ek) 

Nyíregyházi Egyetem 

Kapcsolattartó 

(név, e-mail, telefon) 

Dr. habil. Kókai Sándor

a Tudományos Tanács elnöke 

Telefon: (42) 599-400/2276-os mellék

A rendezvény honlapjának elérhetősége 

Szinopszis, rövid összefoglaló 

(legfeljebb 1000 karakter) 

A Magyar Tudomány Ünnepe a Nyíregyházi Egyetemen szorosan kapcsolódik az MTA idei jelszavához: "Határtalan tudomány". Az intézményi ünnepségünkön 2018-ban egy plenáris előadás hangzik el. Az előadás egy kiemelkedóen fontos kutatási témát elemez, "Az iskola jövője" címmel.  A  plenáris előadást követően az egyetem által alapított "Tudományért - Művészetért" kitüntetéseket adjuk át az intézeti javaslatok alapján, mely kitüntetések adományozásáról a Tudományos Tanács véleményét figyelembe véve az egyetem rektora dönt. A kitüntetettek ezt követően rövid bemutatót tartanak a kutatási témájukból. A központi rendezvény után, a délutáni program különböző helyszíneken, szekció jelleggel folytatódik. Ennek keretében az egyetem intézetei által szervezett tudományos programokra kerül sor.

A rendezvény programterve 

(röviden ismertetve vagy  

mellékletként csatolva) 

2018. november 6. (kedd), 10.30 – 12.30 óra között: 

Plenáris előadás: 

Radó Péter oktatáskutató: 

Az iskola jövője

 

A „Tudományért – Művészetért” kitüntetettek előadásai:

 

Prof. dr. habil. Kerekes Benedek egyetemi tanár

Gyakorlati kutatási eredmények a terményszárításban

 

Dr. Jekő József főiskolai tanár

A tömegspektrometria analitikai alkalmazása

 

Az NYE intézeteinek tervezett tudományos programjai  

 • Alkalmazott Humántudományok Intézete

Új kihívások a XXI. század pedagógusai előtt

2018. november 20. 13.00 óra

 

 • Gazdálkodástudományi Intézet

Az MNB a nyíregyházi közgazdász képzés fejlesztéséért

2018. november 8. 10.30

A253

 

 • Környezettudományi Intézet

Így tanítom a kémiát - Kémiatanárok találkozója

2018. november 15.

Így tanítom a biológiát - Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei biológiatanárok éves találkozója - 

2018. november 22.

 

 • Matematika és Informatika Intézet

Varecza-napi megemlékezés

2018. november 16-23.

 

 • Műszaki és Agrártudományi Intézet

Precíziós mezőgazdaság és élelmiszerbiztonság

2018. november 9. 10.00 - 13.00

 

 • Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet

Kutatások és alkalmazások a nyelv- és irodalomtudomány köréből

2018. november 27.

B épület 213-as és 250-es terem

 

 • Óvó- és Tanítóképző Intézet

A reformáció öröksége című konferenciakötet könyvbemutatója

2018. november 6. 14.00 óra

544-es terem

 

 • Testnevelés és Sporttudományi Intézet

Ezerarcú sporttudomány

2018. november 8., 10.00 óra

1. sz. körelőadó

10.00 Bodnár Mihály: Futni jó?

10.20 Ugyan Anita (az első magyar Mount Everest mászó): A teljesítőképesség határai magashegyi mászások során a Himalájában

11.00 Dr. Pápai György (Országos Mentőszolgálat, orvosigazgató): A teljestőképesség határai orvosi szemmel

11.40 Veress GYula: Az erőfejlesztés aktuális kérdései

 

 • Történettudományi és Filozófia Intézet

Drogok térben és időben. Rejtett univerzumok, belső valóságok

2018. november 13-14.

Helyszín: Jósa András Múzeum díszterme

 

 •  Turizmus és Földrajztudományi Intézet

34. Nyírségi Földrajzi Napok

2018. november 14-15.

 

 • Vizuális Kultúra Intézet

Művészeti életpályák bemutatása

2018. november 7.

 

 • Zenei Intézet

Zene határok nélkül

2018. november 6., 14.00 óra

B épület B-060 Bartók terem