Pályázati felhívás EFOP-3.6.2.-16-2017-00001

EFOP-3.6.2.-16-2017-00001
"Komplex vidékgazdasági és fenntarthatósági fejlesztések kutatása, szolgáltatási hálózatának kidolgozása a Kárpát-medencében"

című projekt keretében

a hallgatók kutatási folyamatokba és kutatói-oktatói utánpótlást támogató tevékenységekbe való bevonásának támogatására

                    P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S

A Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi Intézete pályázatot hirdet a 2019/2020. tanévre a Nyíregyházi Egyetem aktív hallgatói számára kutatási témák pénzügyi támogatására.

Tudnivalók a pályázat benyújtásához:

 • A pályázó a pályázati felhívásban kiírt 12 kutatási téma közül választhat.
 • Egy pályázó kizárólag egy kutatási témára nyújthat be pályázatot.
 • A pályázat időtartama: 2019. szeptember 01. – 2020. június 30. (10 hónap).
 • A pályázati összeg: 10 000 Ft/hónap.

A pályázatot a mellékelt pályázati adatlap pontos kitöltésével lehet benyújtani, amelynek tartalmaznia kell a hallgató tanulmányi eredményét féléves bontásban, valamint a kutatási terv rövid ismertetését.

A pályázatokat 2 példányban kinyomtatva, aláírva (Nyíregyházi Egyetem CA244-es iroda) és elektronikus formában (uri.zsuzsanna@nye.hu) is meg kell küldeni.

A pályázatok beadási határideje: 2019. augusztus 23. 12.00

A határidő után, nem megfelelő formátumban érkezett, pontatlanul kitöltött pályázatok elbírálás nélkül kizárásra kerülnek.

A beérkezett pályázatok elbírálása: 2019. augusztus 29.

A nyertes pályázók értesítése: 2019. augusztus 30.

A nyertes pályázónak havonta 10 órát a kutatási témájával kell foglalkoznia, mely munka elvégzését a témafelelős aláírásával igazol. A hallgatónak a kutatási munkájáról az erre szolgáló űrlap segítségével 5 havonta beszámolót kell készítenie.

 

A választható kutatási témák:

 1. Összes nitrogén tartalom meghatározása szöszös bükköny – tritikálé növénykultúrákban elemanalizátorral
 2. Különböző tápanyagutánpótlási módok hatása in vitro szaporított chili paprikára
 3. Megjelenítő feldolgozó/elemző rendszeralkalmazás fejlesztés, talaj és környezeti paraméterek mérését monítorozó IoT rendszer számára
 4. Talajjavító anyagok chili paprikák érésdinamikájára gyakorolt hatása homoktalajon
 5. Természetes eredetű hatóanyagok növénykondicionáló hatásának vizsgálata körte ültetvényben
 6. Kukorica elemfelvételének vizsgálata szerves trágyaszerekből és ásványi adalékanyagból - mérési adatok feldolgozása és elemzése
 7. A szöszös bükköny gyomflóra vizsgálata
 8. Élelmiszeripari melléktermékek hasznosítása talajjavítóként
 9. A szöszös bükköny allelopatikus hatásának vizsgálata
 10. Másodvetésű zöldtrágyanövények hatása a napraforgó tápelem-felvételére
 11. Tápelem-ellátottság hatása a kukorica néhány enzimének aktivitására
 12. Talajminták fizikai paramétereinek összehasonlító elemzése

 

A pályázatok elbírálását 4 tagú bizottság végzi. A pályamunkák elsődleges bírálati szempontja a kutatási munkaterv minősége. Azonos minőségű kutatási tervek esetén a tanulmányi átlag rangsorolja a pályázatokat.

A pályázathoz szükséges jelentkezési lap innen letölthető!

Nyíregyháza, 2019. augusztus 05.

 

 

shadow