Konferencia előadásainak közleménye

A Nyíregyházi Egyetem

„KOMPLEX VIDÉKGAZDASÁGI ÉS FENNTARTHATÓSÁGI FEJLESZTÉSEK KUTATÁSA, SZOLGÁLTATÁSI HÁLÓZATÁNAK KIDOLGOZÁSA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN”
ISBN 978-615-5545-91-7

című EFOP-3.6.2.-16-2017-00001 azonosító számú projektjének keretében
2018. május 23-án rendezett konferencia előadásainak közleménye

shadow