I. Alkalmazott Repüléstudományok Napja a Műszaki és Agrártudományi Intézetben

Első alkalommal, hagyományteremtő céllal került megrendezésre Intézetünkben az I. Alkalmazott Repüléstudományok Napja című szakmai program 2019. május 3-án. Az eseményen megjelent WizzAir pilótákat, a Wizz Air Pilot Academy hallgatóit, a Nyíregyházi Egyetem hivatásos repülő-gép—vezető-, közlekedésmérnök – légiközlekedési hajózó- és légiközlekedési hajózó szakmérnök hallgatóit, valamint a repülés iránt érdeklődőket Dr. Kovács Zoltán intézetigazgató köszöntötte.

Lendvay Márk (WizzAir) oktató kapitány What is „Airmanship”? című előadásából a jelenlévők megismerhették Tony Kern Airmanship-modelljét, melyet a görög templommal, a Parthenonnal szimbolizált. A Parthenon szilárd alapját a fegyelem, a készség és a szakértelem alapozza meg. Erre épül a tudás öt pillére: az önismeret, a repülőgép ismerete, a csapat ismerete, a környezet ismerete és a kockázatok ismerete, melyek támogatják az Airmanship-modell csúcsán lévő hely-zetfelmérést és a döntéshozatalt a légi jármű üzemeltetése során. Az előadásból kiderült, hogy egy pilótának szilárd készségekkel kell rendelkeznie mind a rutin eljárások, mind a vészhelyzeti intéz-kedések tekintetében.

Kántor Gergő (WizzAir) kapitány „Emergency evacuation” című előadásában a vészkiürítés szük-ségességét, az elrendelése előtti döntéshozatalt, a figyelembe veendő tényezőket és a következ-ményeket vizsgálta.

Rozgonyi László (WizzAir) első tiszt „Úton a repülőgép energiaszintjének megértése felé” előadá-sában energetikai szempontból vizsgálta a repülőgép teljesítményét. Szót ejtett a befolyásoló té-nyezők hatásairól több empirikus összefüggéssel, valamint rávilágított az energetikai szemlélet alkalmazásának szükségességére a mindennapokban.

A szakmai rendezvény „0”. napján Uray Péter (Wizz ATO) oktató kapitány a WizzAir University Programba nyújtott betekintést hallgatóink számára.

shadow