Agráros sikerek az OTDK-n

A Debreceni Egyetemen 2019. április 16-18-án megrendezett XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Agrártudományi Szekciójának Növénytermesztéstani tagozatában Májer Péter végzett mezőgazdasági mérnöki alapképzési szakos hallgatónk mutatott be dolgozatot a Másodvetésű zöldtrágyák hatása az olajipari napraforgó terméselemeire címmel, melyért a Marton Genetics különdíjában részesült. A hallgató témavezetője Dr. Uri Zsuzsanna főiskolai docens volt, aki az OTDK Környezetgazdálkodási tagozatának bíráló bizottságában tagi feladatokat is ellátott.

A Tájökológiai tagozatban pedig Szilágyi Dániel végzett mezőgazdasági mérnöki alapképzési szakos hallgatónk részesült a Nyírerdő Zrt. által felajánlott különdíjban. Dolgozatának címe Ártéri gyepek fitocönológiai vizsgálata Tiszapüspöki határában. A hallgató témavezetője Dr. Tóth Csilla főiskolai docens volt.

Gratulálunk hallgatóinknak és az őket felkészítő Kolléganőknek!

 

shadow