Kitüntetés a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából 2018. november 6-án Prof. Dr. habil Kerekes Benedek egyetemi tanár, a tudományos tevékenységének elismeréséért a „Tudományért – Művészetért” egyetemi kitüntetésben részesült.

Prof. Dr. habil Kerekes Benedek 38 éve dolgozik a felsőoktatásban, 32 éve a Nyíregyházi Egyetemen és jogelőd intézményeiben. 1999-ben egyetemi tanári kinevezést kapott a jogelőd GATE Mezőgazdasági Főiskolai Karon.

A 2000-ben létrejött Nyíregyházi Főiskolán nyolc évig tudományos dékánhelyettes volt a Műszaki és Mezőgazdasági Karon. 2007-től négy évig az intézmény kutatásszervezői főigazgatója volt. 2013-tól intézeti tudományos tanácsadó és a Jármű- és Mezőgazdasági Géptani Tanszék szakmai vezetője.

Kiemelkedik a felsőoktatási és a tudományos teljesítménye. Az eddigi publikációinak száma: 170 (115 független hivatkozással). A tudományos közlemények mintegy 40 %-a angol nyelven jelent meg.

Kimagasló a tudományszervezői tevékenysége is. 2017-ig a Tudományos Tanács elnökeként jelentősen hozzájárult a Nyíregyházi Egyetem országosan is kiemelkedő tudományos és művészeti teljesítményéhez, a tudományos fokozatok számának gyors növekedéséhez.

 

shadow