Kémiai alapismeretek II. (BBI1101L)

Kémiai alapismeretek II. (BBI1101L)

Követelmények:

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

kötelező

A félévi ellenőrzések követelményei:

A laboratóriumi jegyzőkönyv folyamatos vezetése, bemutatása.

A zárthelyi dolgozatok megírása.  A zárthelyi dolgozatok átlagának el kell érnie 2,0-t! 

A tantárgyhoz rendelt kredit: 3

Az érdemjegy kialakítás módja:

A zárthelyi dolgozatok jegyeinek átlaga.

Gyakorlat teljesítésének feltételei:

A zárthelyi dolgozatok átlaga minimum 2,0 legyen.

A ZH-k értékelése:

0-49 %: elégtelen

50-59 %: elégséges

60-79 %: közepes

80-89 %: jó

90-100 %: jeles

Ajánlott irodalom:

Dr. Nagy Zsuzsa: Balesetvédelmi rendszabályok.

Hargitainé dr. Tóth Ágnes: Általános kémiai gyakorlatok.

Dr.Balogh József: Toxikus fémionok kimutatása szűrőpapíron.

Rózsahegyi Márta- Vajand Judit: 575 kísérlet

 Ajánlott weboldalak:

 

 

 

shadow