Környezettani alapismeretek (TO1011L)

Környezettani alapismeretek (TO1011L)

Követelmények

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1.

A környezettudomány és az ökológia alapfogalmai. A természeti  környezet: kozmikus és földi környezetünk kialakulása. Az élet keletkezése, az ember és környezete, az ember környezet-átalakító tevékenysége. Az ökológiai lábnyom.

 

2.

A légkör globális problémái (az ózonprobléma, az üvegházhatás, a füstköd, a savas esők), A talajt érő károsító hatások, a vizek szennyezése. Hulladékgazdálkodás. Fenntartható fejlődés.

 ZH és Prezentáció

 

Követelmények

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

Az előadáson való részvétel nem kötelező.

A félévi ellenőrzések követelményei:

A zárthelyi dolgozat megírása.

Az önálló prezentáció elkészítése, bemutatása.

A tantárgyhoz rendelt kredit:

2

Az érdemjegy kialakítás módja:

A zárthelyi dolgozat és az önálló prezentációra kapott érdemjegyek átlaga.

A ZH értékelése:

0-49 %: elégtelen

50-59 %: elégséges

60-79 %: közepes

80-89 %: jó

90-100 %: jeles

Ajánlott irodalom:

Kötelező:

Kiss F, Lakatos Gy, Rakonczai J (2011) Környezettani alapismeretek, digitális tankönyv (http://www.nye.hu/kornyezet/node/8)

Kiss F., Vallner Judit (2000): Környezettudományi alapismeretek, a „Természettudományi Alapismeretek” c. tankönyvben (szerk.: Iszáj Ferenc),  Nyíregyháza, Bessenyei György Könyvkiadó, 403-480. o.

2005.

 

Ajánlott:

Markham, Adam: A Brief History of Pollution, 1994

Derek Wall: Green History, 1993

Kiss Ferenc – Zsiros Anita (2006): A környezeti neveléstől a globális nevelésig. A környezeti nevelés című könyvben (Szerk: Kuknyó János) MPKKI, Nyíregyháza. 12-27. o.

 

Ajánlott weboldalak:

A környezetszennyezés rövid története:
http://www.mult-kor.hu/index.phtml?ow_page_number=4&vatp_cikk_id=86

 

 

 

 

 

shadow