VISLEKEDÉSÖKOLÓGIA (BIO1013, BBI1116, KVO1022) előadás és szeminárium

 

2021/2022 I. félév

VISLEKEDÉSÖKOLÓGIA (BIO1013, BBI1116, KVO1022) előadás és szeminárium

TEMATIKÁJA ÉS KÖVETELMÉNYEI

Hét

Előadás témakörei

1

Bevezetés a viselkedésökológiába

2

Gazdaságos döntések és az egyed

3

Csoportos élet I

4

Csoportos élet II

5

Vetélytársak magatartása, Evolúciósan Stabil Stratégiák

6

Kommunikáció és a jelzések evolúciója

7

Szexuális szelekció

8

Párzási rendszerek és utódgondozás

9

Életmenet-stratégiák

10

Parazitizmus viselkedésökológiája

11

Magatartás  neurális és hormonálisszabályozása

12

A tanulás viselkedésökológiája

13

Humán viselkedésökológia

14

Összefoglalás

 

 

Hét

Szeminárium témakörei

1

Viselkedésökológia szemináriumi témák és önállóan elvégzendő feladatok áttekintése

2

Kiselőadás (II. Replikátorok, Dawkins Önző gén)

3

Kiselőadás (III. Halhatatlan spirálok, Dawkins Önző gén)

4

Kiselőadás (IV. A géngép, Dawkins Önző gén)

5

Kiselőadás (V. Agresszió: stabilitás és az önző gép, Dawkins Önző gén)

6

Kiselőadás (VI. A génkedés művészete, Dawkins Önző gén), Választott viselkedésökológia kutatás bemutatása

7

Kiselőadás (IX. Nemek harca, Dawkins Önző gén,) Választott viselkedésökológia kutatás bemutatása

8

Kiselőadás (VII. Családtervezés, Dawkins Önző gén), Választott viselkedésökológia kutatás bemutatása

9

Kiselőadás (VIII. Nemzedékek harca, Dawkins Önző gén), Választott viselkedésökológia kutatás bemutatása

10

Választott viselkedésökológia kutatás bemutatása

11

Választott viselkedésökológia kutatás bemutatása

12

Választott viselkedésökológia kutatás bemutatása

13

Választott viselkedésökológia kutatás bemutatása

14

Összefoglalás

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

 

A félévi ellenőrzések követelményei:

Vizsgára azok jelentkezhetnek, akik a szeminárium során két kiselőadásuk során szerzett jegyük átlaga meghaladta az 1,5 értéket.

A tárgy keretében lezajlott konzultációk után a szeminárumi kiselőadásukat sikeresen bemutatóhallgatók számára lehetőség van elővizsgára az oktatóval előre egyeztetett időpontban.

 

A tantárgyhoz rendelt kredit:

4 (KVO1022 esetében 3 kredit)

Az érdemjegy kialakítás módja:

Szóbeli és írásbeli vizsga, amely értékelése során a szeminárium alatt bemutatott két kiselőadás jegye is beleszámít.

 

Ajánlott irodalom:

Krebs, J.R. & Davies, N.B. (1988) Bevezetés a viselkedésökológiába.

Barta, Z., Liker, A. & Székely, T. (2002) Viselkedésökológia: modern irányzatok.

Dawkins, R. (1986) Az önző gén.

Alcock, J. (2001) Animal Behavior.

Danchin, É., Giraldeau, L-A., Cézilly, F. (2008) Behavioural Ecology.

Ajánlott weboldalak:

Az előadással kapcsolatos háttéranyagok, multimédiás segédletek

http://zeus.nyf.hu/~szept/kurzusok.htm

 

 

 

 

shadow