TAB2431, Környezeti nevelés I. (gyakorlat)

TAB2431, Környezeti nevelés I. (gyakorlat)

Tantárgy neve, típusa: TAB2431, Környezeti nevelés I. (gyakorlat)
Oktató neve: Dr. Mónus Ferenc

A foglalkozásokon való részvétel előírásai: elvárt (gyakorlat: kötelező)

Az érdemjegy kialakításának módja: szóbeli kollokvium teljesítménye alapján:

 • Elégséges: 50%-tól, Közepes: 60%-tól, Jó: 80%-tól, Jeles: 90%-tól
 • Vizsgára bocsátás feltétele: gyakorlat követelményeinek teljesítése
 • Az órai teljesítmények alapján megajánlott vizsgajegy kialakítására van lehetőség
 • A kötelező irodalom jegyzéke: Kiss, F., & Zsíros, A. (2006). A környezeti neveléstől a globális nevelésig. Megyei Pedagógiai, Közművelődési és Képzési Intézet, Nyíregyháza.
 • Az ajánlott irodalom jegyzéke:
  - Mónus F. 2018. Környezettudatosságra és fenntarthatóságra nevelés: szakmai és pedagógiai-módszertani ismeretek tanároknak. In (szerk. Molnár M. et al.) A biológia aktuális problémái. Nyíregyházi Egyetem. p.97-115.
  - Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia 2010.
 • A tantárgyhoz rendelt kredit: 3
 • A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: megfelelő színvonalú beadandók elkészítése a tervezett időpontban.

Környezeti nevelés I. (gyakorlat)

Hét

Témakör

1.

bevezetés, tantárgyi követelmények megbeszélése

2.

Gondolatok a fenntarthatóságról, környezettudatosságról

3.

A környezeti nevelés nemzetközi és hazai története

4.

Az általános iskolai környezeti nevelés helyzete és szabályozása M.o.-on

5.

A fenntartható fejlődés víziója, Fenntartható Fejlődési Célok

6.

Egészségtudatosságra és környezettudatosságra nevelés összefüggései

7.

Általános iskolás oktatásban jól bevált környezeti nevelési gyakorlatok I.

8.

Általános iskolás oktatásban jól bevált környezeti nevelési gyakorlatok II.

9-13.

Erdei iskolai gyakorlat (erdei iskolai foglalkozások megismerése, foglalkozások levezetésének szakmai háttere)

14.

A félév során szerzett tapasztalatok megbeszélése

 

shadow