BIODIVERZITÁS MONITOROZÁS (KVO2002, KVB2111) előadás

2020/2021 II. félév

BIODIVERZITÁS MONITOROZÁS (KVO2002, KVB2111) előadás

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

Hét

Témakör

Megjegyzés

1.

 

Bevezetés. Biodiverzitás fogalma és szintjei. Diverzitás  mérése, becslése. A közösségek faji összetételének elemzése. Biodiverzitás monitorozás, hazai és nemzetközi kötelezettségek és feladatok.

 

2.

 

Biodiverzitás monitorozás kérdései. Tudományos kérdések és célok. Természetvédelmi kezeléssel kapcsolatos kérdések és célok. Mintavételezési stratégiák és kutatási hipotézisek. Mintavételi területek alakja, mérete és száma. Random, szisztematikus, rétegzett random mintavétel.

 

3.

 

Monitorozandó taxonok, paraméterek és módszerek kiválasztási szempontjai, a tevékenységek szervezése, adatok nyilvántartása. Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) és Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR)

 

 

4.

 

Növényfajok, Növénytársulások monitorozása az NBmR-ben. MÉTA program

 

5.

 

ZH

 

6.

 

Állatfajok monitorozása Magyarországon, Madarak monitorozása az NBMR-ben

 

7.

 

Mindennapi Madaraink Monitoringja (MMM)

 

8.

 

Madáratlasz Program (MAP)

 

9.

 

Gólya online adatbázis, Fecskefigyelő adatbázis

 

10.

 

Madarak integrált monitorozó programjai (CES, Partifecske program)

 

11.

 

Rovarok monitorozása (NBMR)

 

12.

 

Kétéltűek és hüllők monitorozása (NBMR), Herptérkép online adatbázis

 

13.

 

Emlősök monitorozása (NBMR), Vadonleső online adatbázis

 

14.

 

Jegymegajánló ZH

 

 

 

 

 

Követelmények

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

 

A félévi ellenőrzések követelményei:

2 db ZH a félév során, minden ZH-án 1-5 pont érhető el. Kiselőadás vállalásának lehetősége, a kiselőadásért plusz 1-5 pont kapható. A vizsgára bocsátáshoz összesen minimum 5 pont szükséges a maximálisan elérhető max. 15-ből.

A tantárgyhoz rendelt kredit:

3

Az érdemjegy kialakítás módja:

Szóbeli és írásbeli vizsga.

 

A félév végén jegymegajánlásra van lehetőség a ZH-k és a  kiselőadás értékelése alapján azok számára, akik a vizsgára bocsátás követelményeit teljesítették.

 

Az írásbeli vizsga, valamint a ZH esetében, a megszerezhető maximális pontszámok alapján az alábbi százalékos értékek alapján történik az értékelés:

0-49 %: elégtelen

50-59 %: elégséges

60-79 %: közepes

80-89 %: jó

90-100 %: jeles

Ajánlott irodalom:

Szép T., Margóczi K., Tóth A. (2011) Biodiverzitás Monitorozás, elektronikus jegyzet http://www.nyf.hu/kornyezet/node/8

Horváth, F., Korsós, Z., Kovácsné Láng, E., Matskási, I. (eds) (1997): Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer kézikönyvsorozat kötetei. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest

Standovár T., Primack, R.B. 2001. A Természetvédelmi biológia alapjai.

Pásztor E. és Oborny B. (szerk). 2007. Ökológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Kindt R and Coe R. 2005. Tree diversity analysis. A manual and software for common statistical methods for ecological and biodiversity studies. Nairobi: World Agroforestry Centre (ICRAF).

http://www.worldagroforestry.org/resources/databases/tree-diversity-analysis

 

Ajánlott weboldalak:

Az előadással kapcsolatos háttéranyagok, multimédiás segédletek

http://zeus.nyf.hu/~szept/kurzusok.htm

A biodiverzitás monitorozási programokat ismertető alábbi szakmai honlapok

http://madarszamlalok.mme.hu/

http://www.novenyzetiterkep.hu/

 

 

 

 

shadow