BIB2161L, Terepbotanika II

Tantárgy neve: Terepbotanika II

Kódja: BIB2161L

Előadó: Dr. Szabó Sándor

Nyíregyháza 2018. szeptember 09..

hét

 

téma

 

megjegyzés

 

 

1

Vízi makrofitonok gyűjtése, meghatározása hínárhatározóval. Tuzson János Botanikuskertben. Mocsári növénytársulások és élettájak terepen történő bemutatása az Igrice mocsár mentén: nádas, gyékényes, zsombékos és magas sásos. A tokaji Kopasz-hegy vegetációjának ismertetése, növényhatározás.

 

Időpontja 2018. szeptember 15,

 

 

2

 

Vízinövényekre ható környezeti tényezők: fény, hőmérséklet, üledék, áramlás. Vízinövények taxonómiai csoportosítása. Mocsári növények taxonómiai csoportosítása. A vízinövények élőhely-típusai. Élőhely-típusok definiálása, termőhelyi viszonyaik, jellemző fajaik és társulásaik. Eutróf állóvizek, sulymos, békalencsés, rucaörömös, tócsagazos hínár. Vizsgálati módszerek: Kohler módszer, térinformatikai rendszerek alkalmazása, Disztróf állóvizek, tündérrózsás, vízitökös, rencés, kolokános, békaliliomos (láptavi) hínár. Vízinövények közötti kölcsönhatások: intraspecifikus és interspecifikus kompetíció.

 

 Időpontja 2018. szeptember 28.

 

 

A gyakorlatokon való részvétel kötelező. A hallgatók kollektív tanulási stratégián alapuló módszer segítségével csoportfeladatokat oldanak meg az adott élőhely növényismeretének és témájában. Érdemjegyet kapnak a terepen kiadott botanikai és feladatok megoldása alapján. Az érdemjegy a beadott terepi jegyzőkönyvek és növényismereti feladatok teljesítménye alapján kerülnek kiszámolásra.

 

shadow