BAI0051L Hidrobiológia

Tantárgy neve: Hidrobiológia

Kódja: BAI0051L

 

Előadó: Dr. Szabó Sándor

Nyíregyháza 2018. szeptember 7.

 

hét

 

téma

 

megjegyzés

 

 

 

1

Hidrológiai vízciklus, a tavak keletkezése, a tavak morfometriai jellemzői, áramló vizek morfometriai jellemzői, a víz fontosabb tulajdonsága. A tavak rétegtegzettségének kialakulása, vízmozgások. A vizek fényklímája, a vízi élőlényközösségek szerepe a víz alatti fényviszonyok változásában. Anyagforgalom vizekben, szén- nitrogén- és foszforforgalom. A vízi élőlényközösségek szerepe az anyagforgalomban. Eutrofizálódás, Változás a sekély tavak közösségszerkezetében. Jellegzetes trofikus kaszkádok vízi táplálékhálózatok, A fitoplankton top-down kontrollja.

 

 Szeptember 28.

8:00-13:00

 

 

2

 

 A víz lúgosságának, hidrogén-karbonát és karbonát-tartalmának meghatározása, alámerült növények hatása a vizek szénforgalmára. A természetes vizek oldott oxigén-tartalmának jodometriás meghatározása. A természetes vizek biokémiai oxigénigényének meghatározása. Az alámerült növények hatása a vizek foszfor dinamikájára.

 november 09

8:00-13:00

 

Követelményrendszer:

A gyakorlatokon való részvétel kötelező. A gyakorlat érdemjegye a beadott laborjegyzőkönyvek, minősége alapján kerülnek kiszámolásra mely 1/2-ad súlyát képezi a félévi jegynek. Az előadás anyagából a hallgatók zárthelyi dolgozatot írnak, mely 1/2-ad súlyát képezi a félévi jegynek.

Ajánlott irodalom: Padisák J. 2005: Általános limnológia. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.

 

shadow