Növényrendszertan (BIO 1008, BIO 1008L, BBI1201) előadás

2020/2021 II. féléves

Biológia osztatlan tanár szak

Növényrendszertan   (BIO 1008, BIO 1008L, BBI1201L) előadás

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

Előadó: Dr. Szabó Sándor

Nyíregyháza 2021. február 11.

 

hét

téma

megjegyzés

 

 

1

A taxonómiai tudomány fejlődése, a fejlődéstörténeti és a kladisztikai rendszerezés alapjai, a taxonómiai információk forrásai.

 

 

2

A zárvatermők általános jellemzése: vegetatív szervek, reproduktív szervek, virág. virágtakaró. Porzólevelek, termőlevelek. Magkezdemények, gametofiton nemzedékek, termések.

 

 

3

Magnoliales,  Ranunculales, Caryophyllalaes, Fagales taxonok  jellemzése.

 

 

4

Rosales (Rosaceae és alcsaládjai) és a Fabales (Papilionaceae) taxonok jellemzése és fontosabb fajaik. Euphorbiales (Euphorbiaceae), Araliales (Araliaceae, Umbelliferae) taxonok jellemzése és fontosabb fajaik. Violales (Violaceae), Capparales (Cruciferae), Salicales (Salicaceae), Cucurbitales (Cucurbitaceae) taxonok jellemzése és fontosabb fajaik.

 

 

5

Malvales (Tiliaceae, Malvaceae) Oleales (Oleaceae) taxonok jellemzése és fontosabb fajaik. Solanales (Solanaceae, Convolvulaceae, Cuscutaceae), Boraginales (Boraginaceae) taxonok jellemzése és fontosabb fajaik. Lamiales (Lamiaceae) taxonok jellemzése és fontosabb fajaik bemutatása. Campanulales (Campanulaceae), Asterales (Asteraceae taxonok részletes jellemzése és fontosabb fajaik bemutatása.

 

 

6

Az egyszikűek általános jellemzése. Alismatales, Arales taxonok részletes jellemzése és fontosabb fajaik bemutatása. Asparagales taxonok részletes jellemzése és fontosabb fajaik bemutatása.  Liliales taxonok részletes jellemzése és fontosabb fajaik bemutatása.

 

 

7

Orchidales, Typhales taxonok részletes jellemzése és fontosabb fajaik bemutatása. Poales részletes jellemzése és fontosabb fajaik bemutatása. Juncales Cyperales taxonok részletes jellemzése és fontosabb fajaik.

 

 

 

8

Zárthelyi dolgozat a magvas növények taxonjaiból. A nyitvatermők általános jellemzése és fontosabb taxonjaik.

 

 

9

A cianobaktérium taxonok részletes jellemzése. Ostorosmoszatok és a páncélos ostorosok törzse, a tárgyalt taxonok részletes jellemzése.

 

 

 

10

Heteroconta: Xanthophyceae, Chrysophyceae, Phaeophyceae taxonok jellemzése és fontosabb fajaik bemutatása.  Bacyllariophyceae, Centricea, Pennatea taxonok részletes jellemzése és fontosabb fajaik bemutatása. 

Chlorophyta: Volvocales, Ulothrichales, Siphonocladales, taxonok jellemzése és fontosabb fajaik bemutatása,  a tárgyalt taxonok fejlődésmeneteinek ismertetése.

 

 

11

Charophyta: Zygmetales, Charales taxonok részletes jellemzése és fontosabb fajaik bemutatása. a tárgyalt taxonok fejlődésmeneteinek ismertetése.

 

12

A mohák főtörzsének általános jellemzése, a tárgyalt taxonok fejlődésmeneteinek ismertetése, Gametofiton és sporofiton nemzedék. Hepatophyta, Anthoceratophyta taxonok részletes jellemzése és fontosabb fajaik bemutatása. Bryophyta: Sphagnospida, Bryopsida taxonok részletes jellemzése és fontosabb fajaik bemutatása.

 

 

 

13

A harasztok általános jellemzése, a tárgyalt taxonok fejlődésmeneteinek ismertetése. Lycopodiophyta, Equisetophyta. Polypodiophyta: Polypodiales, Salviniales, Marsileales taxonok részletes jellemzése és fontosabb fajaik bemutatása.

 

14

Zárhelyi dolgozat a 9-13. előadás anyagából.

 

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

Lehetőség szerint részvétel az előadásokon.

A félévi ellenőrzések követelményei:

2 ZH a félév során az előadás anyagából

A tantárgyhoz rendelt kredit:

3

Az érdemjegy kialakítás módja:

A zárthelyi dolgozatok eredményei a kollokvium jegybe kerülnek beszámításra 50%-os súlyozással. Számonkérés: írásbeli és szóbeli vizsga (teszt és esszé)

Követelményrendszer: 0-50% elégtelen, 51-70% elégséges, 71-80% közepes, 81-90% jó, 91-100% jeles.

Ajánlott irodalom:

Borhidi A.: A zárvatermők fejlődéstörténeti rendszere. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1995.

Szabó, S., Tass, Z., (1998) Növényrendszertan gyakorlatok. Bessenyi Kiadó, Nyíregyháza.

Tuba, Z., Szerdahelyi, T., Engloner, A. (szerk) (2007) Botanika II. Rendszertan. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

 

Ajánlott weboldalak:

 

 

shadow