TAB2430 Fenntartható fejlődés. (gyakorlat)

TAB2430 Fenntartható fejlődés. (gyakorlat)
2018/2019 tanév

Oktató neve: Dr. Mónus Ferenc

A foglalkozásokon való részvétel előírásai: kötelező (hiányzás Szmsz szerinti 20%)

Az érdemjegy kialakításának módja: beadandó dolgozatok (30%)
                                                            megtartott 2 db kiselőadás (60%)
                                                            és órai aktivitás (10%) alapján

  • A kötelező irodalom jegyzéke: Krausz Erzsébet, Vallner Judit: Fenntarthatóság I. (Globális problémák) (egyetemi jegyzet, jegyzetboltban kapható)
  • A tantárgyhoz rendelt kredit: 3
  • A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 2 db kiselőadás és 1 db beadandó dolgozat (megfelelő színvonalon a tervezett időpontban).

 

Hét

Témakör

1.

Gondolatok a fenntarthatóságról, környezettudatosságról

2.

globális problémák 1. háború és béke kérdése

3.

globális problémák 2. túlnépesedés

4.

globális problémák 3. élelmiszerválság

5.

globális problémák 4. anyag- és energiaválság

6.

globális problémák 5. környezet gyors ütemű leromlása

7.

globális problémák 6. biodiverzitás, veszélyesztetett fajok

8.

Ipari mezőgazdaság, termőtalaj, emberi egészség

9.

Egészségtudatosság és környezettudatosság

10.

Levegő, talaj, vízszennyezés problémaköre

11.

Biogeokémiai folyamatok megbomlása

12.

Reklámok, valós emberi igények, vásárlói tudatosság

13.

Emberi értékrendek

14.

ismétlés, rendszerezés

 

shadow