Környezettechnológia (Hulladékkezelés) TAB2428 előadás

Környezettechnológia (Hulladékkezelés) TAB2428 előadás

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

hét

téma

megjegyzés

 

 

1

A környezet és a gazdaság kapcsolata (ökológia-ökonómia). A környezeti döntések három főtípusa. A makroökonómia rövid áttekintése.

 

 

2

A termelési lehetőségek határgörbéje. A természeti erőforrások értékelésének módszere.

 

 

3

A mikroökonómia rövid áttekintése. A kereslet és a kínálat. A piaci egyensúly. Fogyasztói és termelői többlet.

 

 

4

Környezetvédelmi szabályozás hatása a vállalatra. Esettanulmányok.

 

 

5

Az új hulladékgazdálkodási értékrend.

 

 

6

A hulladék és szennyezés fogalma és környezeti

hatásai. Települési hulladékok.

 

 

7

A szilárd és folyékony hulladékok jellemzői. A települési

szilárd hulladékok kezelése.

 

 

 

8

Gyűjtés, szállítás, lerakás.

 

 

9

Hulladékégetés, pirolízis. Komposztálás. Biogáz előállítás.

 

 

 

10

Másodnyersanyag visszanyerés. Kezelés, hasznosítási lehetőségek

 

 

11

Termelési hulladékok. Az ipari technológiák szennyezése (emisszió,

hőterhelés) és hulladékkibocsátása. Az energiaipar szennyezései és hulladékai.

 

12

Termelési, nem veszélyes hulladékok hasznosítása. Különleges kezelést igénylő (veszélyes) hulladékok keletkezése és jellemzői.

 

 

 

13

Gyűjtés, szállítás, átmeneti tárolás, előkezelés, égetés, végleges lerakás.

 

 

14

Termékértékelés. Újrahasznosítási szemlélet. Életciklus analízis.

 

 

 

 

Követelmények

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

lehetőség szerint részvétel az előadásokon

A félévi ellenőrzések követelményei:

nincs

Az érdemjegy kialakítás módja:

max. 100 pont kapható, amely az alábbi pontokból áll:

•Szóbeli és írásbeli felelet a kiadott témasor alapján: 100 pont

Értékelés:

0-49 pont: elégtelen

50-59 pont: elégséges

60-79 pont közepes

80-89 pont: jó

90-100 pont: jeles

Ajánlott irodalom:

Vermes L.: Hulladékgazdálkodás, hulladékhasznosítás, Mezőgazda Kiadó, Budapest: 1-201,1998.
Barótfi I. (szerk.): Környezettechnika, Mezőgazda Kiadó, Budapest: 1-981, 2000.
Zimler T. (szerk.): Hulladékgazdálkodás, Tertia Kiadó, Budapest: 1320, 2003.
2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról

 

 

shadow