TO1011, TAB2427 Környezettani alapismeretek (gyakorlat)

Tanári szakok és tanító

Környezettani alapismeretek (TO1011, TAB2427) előadás

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1.

Az ember és környezte viszonyának általános áttekintése.

 

2.

A környezet fogalma, kozmikus és földi környezetünk.

 

3.

Nyitott, zárt és leszigetelt rendszerek.

 

4.

Környezetvédelem, természetvédelem, környezettudomány.

 

5.

Az ember és természet viszonyának traszdiszciplináris megközelítése.

 

6.

A víz szennyezők és hatásuk.

 

7.

Az ózonkoncentráció és következménye.

 

8.

A széndioxid-koncentráció növekedése és a klímaváltozás.

 

9.

A nagy városok levegőszennyeződése és a füst kialakulása

 

10.

Az atmoszféra szennyezői és a savas eső.

 

11.

Jelentősebb környezetvédelmi konferenciák.

 

12.

A fenntartható fejlődés története és fogalma

 

13.

Környezettudatos gondolkodás és cselekvés a mindennapokban.

 

A levelezős hallgatók esetében a fenti tartalmakat a hétvégi konzultációk alkalmával tömbösítve kapják meg a hallgatók.

 

Környezettani alapismeretek (TO1011, TAB2427)

Követelmények

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

Az előadáson való részvétel nem kötelező.

A félévi ellenőrzések követelményei:

Nincs.

A tantárgyhoz rendelt kredit:

2

Az érdemjegy kialakítás módja:

Az írásbeli vizsgán szerzett pontok alapján az alábbi érdemjegy-kialakítási módszerrel:

0-49 %     elégtelen (1)

50-59 %   elégséges (2)

60-79 %   közepes (3)

80-89 %   jó (4)

90-100 %  jeles (5)

Ajánlott irodalom:

Kötelező:

Kiss F, Lakatos Gy, Rakonczai J (2011) Környezettani alapismeretek, digitális tankönyv (http://www.nye.hu/kornyezet/node/8)

Kiss F., Vallner Judit (2000): Környezettudományi alapismeretek, a „Természettudományi Alapismeretek” c. tankönyvben (szerk.: Iszáj Ferenc),  Nyíregyháza, Bessenyei György Könyvkiadó, 403-480. o.

2005.

 

Ajánlott:

Markham, Adam: A Brief History of Pollution, 1994

Derek Wall: Green History, 1993

Kiss Ferenc – Zsiros Anita (2006): A környezeti neveléstől a globális nevelésig. A környezeti nevelés című könyvben (Szerk: Kuknyó János) MPKKI, Nyíregyháza. 12-27. o.

 

Ajánlott weboldalak:

A környezetszennyezés rövid története:
http://www.mult-kor.hu/index.phtml?ow_page_number=4&vatp_cikk_id=86

 

 

 

 

shadow