TAB2431 Környezeti nevelés (előadás)

Környezeti nevelés (TAB2431) előadás

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

Hét

Témakör

Megjegyzés

1.

A környezeti nevelés irányzatai, múltja, jelene, jövője.

 

2.

A környezeti nevelés célrendszere és története.

 

3.

A környezeti nevelés Magyarországon.

 

4.

A környezeti neveléstől a globális nevelésig.

 

5.

A környezeti nevelés intézményes keretei Magyarországon.

 

6.

A környezeti nevelés célja és feladata.

 

7.

A természeti nevelés célja és feladata.

 

8.

A fenntarthatóságra nevelés célja és feladata.

 

9.

A fenntarthatóságra nevelés szempontrendszere.

 

10.

A globális nevelés célja és feladata.

 

11.

Az erdei iskolai nevelés célja és feladata.

 

12.

Erdei iskolai programok tartalmi elemei.

 

13.

Az erdei iskola a gyakorlatban.

 

A levelezős hallgatók esetében a fenti tartalmakat a hétvégi konzultációk alkalmával tömbösítve kapják meg a hallgatók.

 

Környezeti nevelés (TAB2431) előadás

Követelmények

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

Az előadáson való részvétel nem kötelező.

A félévi ellenőrzések követelményei:

Nincs.

A tantárgyhoz rendelt kredit:

2

Az érdemjegy kialakítás módja:

Az írásbeli vizsgán szerzett pontok alapján az alábbi érdemjegy-kialakítási módszerrel:

0-49 %     elégtelen (1)

50-59 %   elégséges (2)

60-79 %   közepes (3)

80-89 %   jó (4)

90-100 %  jeles (5)

Ajánlott irodalom:

Kiss Ferenc – Zsiros Anita: A környezeti neveléstől a globális nevelésig. A környezeti nevelés című könyvben (Szerk: Kuknyó János), 2006

Dr. Lükő István: Bevezetés a környezeti nevelés pedagógiai és társadalmi kérdéseibe. 1996.

Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia 2003.

A környezettudatos magatartás helyzete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (szerk.: Venter György), 2006.

Victor András: Környezeti témák a tanórán, 1998.

zetvédelmi Programja 2003-2008

Ajánlott weboldalak:

 

 

 

 

shadow