KVO8004 Szakmódszertan, Komplex tantárgypedagógia (gyakorlat)

Szakmódszertan, Komplex tantárgypedagógia

 (KVO8004, KEO8004, BIO8004 ) gyakorlat

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1.

Több tantárgyhoz, illetve tantárgycsoporthoz tartozó témák oktatásának szükségessége.

 

2.

A rendszerszemlélet fontossága, rendszerpedagógia.

 

3.

A történeti látásmód fontossága.

 

4.

Az ember és természet viszonyának alakulása a történelmünk során.

 

5.

Az ősember kapcsolata a természettel.

 

6.

A környezeti problémák megjelenése az ókorban.

 

7.

A környezeti állapot változása a középkorban.

 

8.

A tudomány és a technika fejlődése az Újkorban.

 

9.

A környezeti problémák globálissá válásának kezdetei.

 

10.

A környezetszennyezés tudományos, oktatási és politikai kérdéssé válása.

 

11.

Az emberi alkotások, tevékenységek, tudományos és technikai felfedezések, és ezek megjelenése az oktatásban.

 

12.

A környezeti nevelés lehetőségei a különböző tantárgyakban, illetve tantárgycsoportokban.

 

13.

A fenntarthatóságra nevelés lehetőségei a különböző tantárgycsoportokban.

 

 

A levelezős hallgatók esetében a fenti tartalmakat a hétvégi konzultációk alkalmával tömbösítve kapják meg a hallgatók.

 

Szakmódszertan, Komplex tantárgypedagógia

 (KVO8004, KEO8004, BIO8004) gyakorlat

Követelmények

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

A gyakorlaton való részvétel kötelező.

A félévi ellenőrzések követelményei:

Mikrotanítások és csoportirányításos módszerrel bemutatott feladatok értékelése.

A tantárgyhoz rendelt kredit:

2

Az érdemjegy kialakítás módja:

Az írásbeli vizsgán szerzett pontok alapján az alábbi érdemjegy-kialakítási módszerrel:

0-59 %     elégtelen (1)

60-69 %   elégséges (2)

70-84 %   közepes (3)

85-94 %    jó (4)

95-100 %  jeles (5)

Ajánlott irodalom:

Kötelező:

Kiss Ferenc- Tóthné Kosztin Beáta - Vallner Judit (2011):  KÖRNYEZETTAN TANÍTÁSA  Debrecen, Nyíregyháza, 97. o.

Ajánlott:

Kiss Ferenc – Szabó Árpád: Környezet-tudomány-történet, Bessenyei Kiadó, 2005.

Barangolás a tantárgyak között. Módszertani segédlet komplex témák feldolgozásához. FSC, 2000.

Berényiné és mts.: Uccu az uccára!!! 2000.

Ajánlott weboldalak:

Környezet-tudomány-történet:

http://old.nyf.hu/others/html/kornyezettud/zoldtortenelem/1ZoldTort.htm

 

 

shadow