KVO8003 Szakmódszertan, Erdei iskolai nevelés (gyakorlat)

Erdei iskolai nevelés (KVO8003) gyakorlat

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

Hét

Témakör

Megjegyzés

1.

Az erdei iskola kialakulásának története.

 

2.

Az erdei iskola szervezete, programjai.

 

3.

Az erdei iskolai nevelés tanulásszervezési kérdései.

 

4.

A környezethez illő tereptanulmányok megvalósítása.

 

5.

Az erdei iskolai program céljai.

 

6.

A projektrendszerű munka.

 

7.

Élménypedagógiai módszerek alkalmazása.

 

8.

Az iskola pedagógia programja és az erdei iskola kapcsolata.

 

9.

Többnapos szakmai pedagógiai programok.

 

10.

Az erdei iskola szerepe a pedagógus továbbképzésben.

 

11.

Az erdei iskolai program készítésének módszertana.

 

12.

Az irodalom és a művészet szerepe az erdei iskolai nevelésben.

 

13.

Környezet- és természetvédelmi vetélkedők és az erdei iskola.

 

 

A levelezős hallgatók esetében a fenti tartalmakat a hétvégi konzultációk alkalmával tömbösítve kapják meg a hallgatók.

 

Erdei iskolai nevelés (KVO8003) gyakorlat

Követelmények

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

A gyakorlaton való részvétel kötelező.

A félévi ellenőrzések követelményei:

Nincs.

A tantárgyhoz rendelt kredit:

2

Az érdemjegy kialakítás módja:

Részletes erdei iskolai program készítésére kapott érdemjegy.

Az írásbeli vizsgán szerzett pontok alapján az alábbi érdemjegy-kialakítási módszerrel:

0-59 %     elégtelen (1)

60-69 %   elégséges (2)

70-84 %   közepes (3)

85-94 %    jó (4)

95-100 %  jeles (5)

Ajánlott irodalom:

Agárdy Sándor: Erdei iskola, 2003.

Kiss Ferenc – Vallner Judit: Környezetvédelmi kísérletek a Környezetvédelem Tanítása című tantárgyhoz (Környezettudományi Segédkönyvek sorozat), 2000.

Orgoványi Anikó: Természetpedagógia, Új pedagógiai szemle, 1999

Serfőző Sarolta – Domonkos János: Tanórán kívüli környezeti nevelés, 1993.

Kiss Ferenc – Zsiros Anita: Természet, költészet, ember és gyermek, 2006.

Ajánlott weboldalak:

A környezeti nevelés és a versek kapcsolata: http://www.nyf.hu/others/html/tdk/index.html 

Harangodi erdei iskola programja: http://www.naperd.hu/erdei_iskola/new/ 

Természetpedagógia-környezeti nevelés haladóknak http://www.oki.hu 

Művészeti és természeti nevelés http://www.oki.hu

 

 

 

 

shadow