KVO8002 Szakmódszertan, Környezeti és fenntarthatóságra nevelés (gyakorlat)

Szakmódszertan, Környezeti és fenntarthatóságra nevelés

 (KVO8002) gyakorlat

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1.

A fenntartható fejlődés történeti előzményei.

 

2.

A fenntartható fejlődés európai vonatkozásai.

 

3.

Miért szükséges a fenntartható fejlődés és megjelenése az oktatásban?

 

4.

A fenntartható fejlődés indikátorai.

 

5.

A fenntartható fejlődés globális, lokális és regionális szinten.

 

6.

A fenntartható fejlődés és a kultúra összefüggései.

 

7.

Oktatás és nevelés a fenntartható fejlődés érdekében.

 

8.

A fenntartható közösségi élet egy helye: az iskola.

 

9.

Tanítás és tanulás a fenntarthatóság érdekében.

 

10.

Az ökológia láblenyomat, új mérőszám a környezetterhelés megadására.

 

11.

A fenntartható városok szerepe és kapcsolatok az ökoiskolákkal.

 

12.

A fenntartható fogyasztás.

 

13.

Összefoglalás. Felkészülés a vizsgára.

 

A levelezős hallgatók esetében a fenti tartalmakat a hétvégi konzultációk alkalmával tömbösítve kapják meg a hallgatók.

 

Szakmódszertan, Környezeti és fenntarthatóságra nevelés

 (KVO8002) gyakorlat

Követelmények

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

A gyakorlaton való részvétel kötelező.

A félévi ellenőrzések követelményei:

A hallgató által kiválasztott téma csoportirányításos módszerrel történő levezetésé.

A tantárgyhoz rendelt kredit:

2

Az érdemjegy kialakítás módja:

A fenntarthatóságra nevelés témaköréből a hallgató által kiválasztott téma csoportirányításos módszerrel történő levezetésére kapott érdemjegy.

Az írásbeli vizsgán szerzett pontok alapján az alábbi érdemjegy-kialakítási módszerrel:

0-59 %     elégtelen (1)

60-69 %   elégséges (2)

70-84 %   közepes (3)

85-94 %    jó (4)

95-100 %  jeles (5)

Ajánlott irodalom:

Kiss Ferenc-Ken Webster: A környezet védelmétől a fenntarthatóság felé, (Tanári kézikönyv), 2001

Lükő István: Bevezetés a környezeti nevelés pedagógiai és társadalmi kérdéseibe. 1996.

Kiss Ferenc – Zsiros Anita: A környezeti neveléstől a globális nevelésig. A környezeti nevelés című könyvben (Szerk: Kuknyó János), 2006

Kiss Ferenc - Vallner Judit: Környezetvédelmi kísérletek a Környezetvédelem Tanítása című tantárgyhoz (Környezettudományi Segédkönyvek sorozat), 2000.

Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia 2003.

Ajánlott weboldalak:

Fenntartható fejlődés: http://www.nyf.hu/others/html/kornyezettud/cd-rom/  http://www.nyf.hu/others/html/kornyezettud/book/nyitolap.htm

Fogyasztás a fenntarthatóság tükrében:

-rom/index.htm http://www.nyf.hu/others/html/kornyezettud/cd

 

 

shadow