KVO1008, KEO1025 Ásványtan (gyakorlat)

Ásványtan (KVO1008, KEO1025) gyakorlat

 

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1.

A Föld keletkezése és kialakulása.

 

2.

A Föld szerkezete és kémiai összetétele.

 

3.

Az ásványok és kőzetek kialakulása.

 

4.

A kőzetek csoportosítása kémiai összetétel szerint.

 

5.

Kristály- és ásványtani alapfogalmak.

 

6.

Kristályszerkezettan, kristályalaktan.

 

7.

Kristályrendszerek és kristályosztályok.

 

8.

Az ásvány fogalma.

 

9.

Ásványrendszertan.

 

10.

A rendszerezés alapelvei.

 

11.

Az egyes osztályok általános jellemzése, s ennek környezeti vonatkozásai.

 

12.

Globális, lokális, regionális környezeti problémák, s a hozzájuk kapcsolódó ásványi anyag fölhasználás.

 

13.

Az ember környezetátalakító tevékenységnek és az ásványok felhasználásának összefüggései. Antropogenikum?

 

 

A levelezős hallgatók esetében a fenti tartalmakat a hétvégi konzultációk alkalmával tömbösítve kapják meg a hallgatók.

 

Ásványtan (KVO1008, KEO1025) gyakorlat

 

Követelmények

 

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

A gyakorlaton való részvétel kötelező.

A félévi ellenőrzések követelményei:

Kristályok és ásványok felismerése, rendszerezése, osztályozása.

A tantárgyhoz rendelt kredit:

2

Az érdemjegy kialakítás módja:

Az írásbeli alapján szerzett pontok, az alábbi érdemjegy-kialakítási módszerrel:

0-59 %     elégtelen (1)

60-69 %   elégséges (2)

70-84 %   közepes (3)

85-94 %    jó (4)

95-100 %  jeles (5)

Ajánlott irodalom:

Kiss Ferenc, Szalai Mihály: Környezeti ásványtan (2009): http://asvanytan.nyf.hu/

Frank Rutley: Elements of mineralogy. 1988.

Bodnár László: Ásványhatározó. 1987.

Ajánlott weboldalak:

http://www.nyf.hu/others/html/kornyezettud/mm/kornytud/asvany/cs.htm

http://www.nyf.hu/others/html/kornyezettud/szakdoga2/3/ASVANY/tartalom.htm

 

 

shadow