KVO1005 Környezeti kémia III. (előadás)

 

Környezeti kémia III. (KVO1005) előadás

 

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1.

A természeti környezetben, mint nyitott rendszerben lezajló kémiai folyamatokról általában.

 

2.

Biogeokémiai ciklusok, illetve ezen folyamatok reakciómechanizmusa.

 

3.

A kémiai folyamatok szerepe az atmoszféra, a hidroszféra és a pedoszféra összetételének alakulásában.

 

4.

A geoszféra környezeti kémiai folyamatai.

 

5.

Az ásványok és kőzetek felhasználásának környezeti kémiai vonatkozásai.

 

6.

Az atmoszféra evolúciója és kémiai összetételének változása.

 

7.

Az ózon megjelenése az atmoszférában és hatása az élővilág fejlődésére.

 

8.

Az üvegházhatású gázok szerepe a földtörténet során, és jelentőségük napjaink környezeti változásaiban.

 

9.

Globális felmelegedés és klímaváltozás.

 

10.

A hidroszféra környezeti kémiája.

 

11.

A hidroszféra szennyezői és környezeti hatásuk.

 

12.

A felszíni vizek és vízminőségi osztályok.

 

13.

A víz szennyeződései és eltávolításuknak a lehetőségei.

 

A levelezős hallgatók esetében a fenti tartalmakat a hétvégi konzultációk alkalmával tömbösítve kapják meg a hallgatók.

 

Környezeti kémia (KVO1005) előadás

Követelmények

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

Az előadáson való részvétel nem kötelező.

A félévi ellenőrzések követelményei:

Nincs.

A tantárgyhoz rendelt kredit:

5

Az érdemjegy kialakítás módja:

Az írásbeli vizsgán szerzett pontok alapján az alábbi érdemjegy-kialakítási módszerrel:

0-59 %     elégtelen (1)

60-69 %   elégséges (2)

70-84 %   közepes (3)

85-94 %    jó (4)

95-100 %  jeles (5)

Ajánlott irodalom:

Papp S.-Rolf K.: Környezeti kémia, 2005 .

Stanley E. Manaham: Environmental chemistry. 2000.

Kiss F.-Vallner J: Környezeti kémia, 1999.

Ajánlott weboldalak:

Környezeti kémia:

http://www.nyf.hu/others/html/kornyezettud/kornykem1/nyitolap.htm

Kémia I: http://www.nyf.hu/others/html/kornyezettud/kem1/nyitolap.htm

 

 

 

shadow