BAI0002 Környezet és ember (előadás)

Alapszakok

Környezet és ember (BAI0002) előadás

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

Hét

Témakör

Megjegyzés

1.

Az ember és környezte viszonyának általános áttekintése.

 

2.

Kozmikus és földi környezetünk.

 

3.

Nyitott, zárt és leszigetelt rendszerek.

 

4.

Környezetvédelem, természetvédelem, környezettudomány.

 

5.

Az ember és természet viszonyának traszdiszciplináris megközelítése.

 

6.

A víz szennyezők és hatásuk.

 

7.

Az ózonkoncentráció és következménye.

 

8.

A széndioxid-koncentráció növekedése és a klímaváltozás.

 

9.

A levegőszennyeződése és a füstköd kialakulása.

 

10.

Az atmoszféra szennyezői és a savas eső.

 

11.

Jelentősebb környezetvédelmi törekvések.

 

12.

A fenntartható fejlődés története és fogalma.

 

13.

Környezettudatos gondolkodás és cselekvés a mindennapokban.

 

A levelezős hallgatók esetében a fenti tartalmakat a hétvégi konzultációk alkalmával tömbösítve kapják meg a hallgatók.

Környezet és ember (BAI0002)

Követelmények

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

Az előadáson való részvétel nem kötelező.

A félévi ellenőrzések követelményei:

Nincs.

A tantárgyhoz rendelt kredit:

1

Az érdemjegy kialakítás módja:

Az írásbeli vizsgán szerzett pontok alapján az alábbi érdemjegy-kialakítási módszerrel:

0-49 %     elégtelen (1)

50-59 %   elégséges (2)

60-79 %   közepes (3)

80-89 %   jó (4)

90-100 %  jeles (5)

Megjegyzés:

Az elektronikus tananyag tartalma része az írásbeli számonkérésnek.

 

Ajánlott irodalom:

Kötelező:

Kiss F, Lakatos Gy, Rakonczai J (2011) Környezettani alapismeretek, digitális tankönyv (http://www.nye.hu/kornyezet/node/8)

Kiss F., Vallner Judit (2000): Környezettudományi alapismeretek, a „Természettudományi Alapismeretek” c. tankönyvben (szerk.: Iszáj Ferenc),  Nyíregyháza, Bessenyei György Könyvkiadó, 403-480. o.

Molnár M, Hörcsik T, Zs, Szabó S, János I, Kiss F. (2018) Principle of life. https://mooc.nye.hu/course/index.php?categoryid=3

 

Ajánlott:

Markham, Adam: A Brief History of Pollution, 1994

Derek Wall: Green History, 1993

Ajánlott weboldalak:

A környezetszennyezés rövid története:
http://www.mult-kor.hu/index.phtml?ow_page_number=4&vatp_cikk_id=86

 

 

 

shadow