Terepbotanika (BIO1034 )

 

2017/2018 II. féléves

Biológia osztatlan tanár szak

Terepbotanika  (BIO1034 ) előadás

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

Előadó: Dr. Szabó Sándor

Nyíregyháza 2018. február 08.

Hét

Témakör

Megjegyzés

1

A társulások felépítése és működése, a társulásokat létrehozó külső és belső tényezők.

 

2

A társulások leírása. Uralkodó fajok, karakterfajok, differenciális fajok, konstans fajok,

 

3

 Magyarország zonális vegetációs övei: erdőspuszták, szubmediterrán molyhos tölgyesek, szubkontinentális tölgyesek, gyertyános tölgyesek, bükkösök.

 

4

Száraz és mezofil cserjések növényzetének jellemzése.

 

 

5

Folyóparti füzesek, láperdők, mezofil lombos erdők.

 

6

Keményfaligetek, gyertyános-tölgyesek, szurdokerdők.

 

 

5

Északi-középhegységi  bükkösök növényzetének jellemzése. 

 

7

 Délkelet-európai molyhos tölgyesek, szubmediterrán xeroterm tölgyesek növényzetének jellemzése.

 

8

Szubkontinentális tölgyesek növényzetének jellemzése.

 

9

Zárthelyi dolgozat a 1-7 előadás anyagából.

Haszonfaültetvények növényzetének jellemzése.

 

10

Kaszálók és magas füvű rétek növényzetének jellemzése.

 

11

Pionír és száraz gyepek növényzetének jellemzése.

Mészkerülő pionír gyepek, Délkelet-európai homokpuszták,

 

12

Száraz és félszáraz sziklai és pusztai gyepek. Erdőszegélyek növényzetének jellemzése.

 

13

Vágásnövényzet és gyomvegetáció, jellemzése.

 

14

Zárthelyi dolgozat a 8-13 előadás anyagából. A félév lezárása

 

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

Lehetőség szerint részvétel az előadásokon.

A félévi ellenőrzések követelményei:

2 ZH a félév során az előadás anyagából

A tantárgyhoz rendelt kredit:

1

Az érdemjegy kialakítás módja:

A zárthelyi dolgozatok eredménye a gyakorlati jegybe kerülnek beszámításra.

 

Ajánlott irodalom:

Tuba Z., Szerdahelyi T., Englomer A., Nagy J. (2007):Botanika III Növényföldrajz – Társulástan – Növényökológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Borhidi, A. és Sánta, A. (szerk.) (1999): Vörös Könyv. Magyarország növénytársulásairól, 1. 2. - A KÖM Természetvédelmi Hivatalának Tanulmánykötetei 6. Természet BÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest.

 

Ajánlott weboldalak:

 

 

 

shadow