MBI 8003 Biológia tanítása III.

Biológia tanítása III.

MBI8003 

 

hét

 

Témakör

 

Megjegyzés

 

1

A tanulók közötti együttműködést fejlesztő módszerek (pl. csoportmunka, kooperatív tanulási technikák) alkalmazása a középiskolai biológiaórán.

 

 

 

2

Az alapmódszerek (pl. előadás, magyarázat, bemutatás/szemléltetés) alkalmazása a középiskolai biológia tantárgy oktatásában, a módszerek kiválasztásának kritériumai.

 

 

 

3

Módszer-ekvivalencia és a módszertani szabadság kérdése.

 

 

4

A biológia tantárgy középiskolai tanítási folyamata, a tervezés szintjei.

 

 

5

A tanmenet és a tematikus tervezés, óraterv, óravázlat, tábla (füzet) vázlat, biológiaóra-típusok, a biológiaórák megfigyelésének és értékelésének szempontjai a középiskolai oktatásban.

 

 

6

ZH

 

 

7

A biológiatanítás hagyományos és innovatív tanulási környezete a 9-12. osztályokban.

 

 

8

A biológiatanítás tárgyi feltételei, a tankönyvek szerepe, a számítógép, a multimédiás eszközök, az információs és kommunikációs technika és az internet alkalmazása a középiskolai biológia tanításában.

 

 

9

A biológiai feladatok összeállításának és megoldásának módszertana a középiskolai oktatásban.

 

 

10

Felkészítés tanulmányi versenyekre és a biológia érettségire.

 

 

 

11

Az érettségi szerkezete, a tétel-összeállítás és a vizsgáztatás gyakorlata.

 

 

12

Mikrotanítások az alkalmazható módszerek felhasználásával.

 

 

 

13

ZH

 

 

14

A félév értékelése

 

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

 

kötelező részvétel az órákon

A félévi ellenőrzések követelményei:

 

2 ZH, egy házi dolgozat, egy esszé

A tantárgyhoz rendelt kredit:

 

2

A vizsgára bocsátás feltétele:

 

2 ZH teljesítése és a házi dolgozat és az esszé bemutatása.

Ajánlott irodalom:

 

Falus I. (szerk.) (2004) Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, ISBN: 9631952967

Bodzsár É. (2005) Kézikönyv a biológiatanítás módszertanához. Trefort Kiadó, Budapest, ISBN: 963 446 303 7.

Dobróné Tóth M., Egri S., Erlichné Bogdán K., Kiss S., Nyakóné Juhász K., Revákné Markóczi I., Sarka L., Teperics K., Tóthné Kosztin B., Tóth Z., Varga K., Vallner J. (2011) A természettudományok tanításának elméleti alapjai. Elektronikus jegyzet, http://repetha.nyf.hu/.

A Kormány 110/2012. (2012) (VI. 4.) Korm. Rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y, 66. sz.

 

 

shadow