Ökológia alapjai

2021/2022 I. félév

ÖKOLÓGIA ALAPJAI I (KVO1009(L), BIO1011(L), BBI1110(L), BKT1108(L), KVB1208(L), BIB1313(L), MBI1122(L)) előadás

TEMATIKÁJA ÉS KÖVETELMÉNYEI

Hét

Témakör

Megjegyzés

1.

Ökológia története, kérdései, alapelvei és főbb területei

 

2.

A fajok előfordulását befolyásoló tényezők

 

3.

Populáció fogalma, Populációökológiai vizsgálati módszerek Populációdinamikai paraméterek

 

4.

Populációnövekedési modellek

 

5.

ZH

október 6

6.

Evolúció és ökológia

 

7.

Fajok közötti kapcsolatok, Niche elmélet, kompetíciós modellek

 

8.

Ragadozó-préda modell, táplálék hálózatok

 

9.

Életközösségek és jellemzésük

 

10.

ZH

november 10

11.

Ökológiai rendszerek anyag- és energia forgalma  

 

12.

Természetes és Mesterséges ökológiai rendszerek, A biológiai sokféleség, a diverzitás értelmezése

 

13.

Globális klímaváltozás és ökológiai következményei

 

14.

ZH

december 1

 

Követelmények

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

 

A félévi ellenőrzések követelményei:

Nappali szakokon:

3 db ZH a félév során, - I. ZH az első előadás óta, - II. ZH az előző ZH óta, valamint - III. ZH a félév során elhangzott teljes anyagból. Minden ZH-án 1-5 pont érhető el.

A vizsgára bocsátáshoz összesen minimum 4 pont szükséges a maximálisan megszerezhető 15 pontból.

Az előadások során nyújtott aktív és érdemi részvételt az oktató az évvégén további maximum 3 ponttal értékelheti.

 

Levelező szakokon:

A tárgy keretében lezajlott konzultációk után a levelezős hallgatók számára lehetőség van elővizsgára az oktatóval előre egyeztetett időpontban.

A tantárgyhoz rendelt kredit:

2

Az érdemjegy kialakítás módja:

Szóbeli és írásbeli vizsga.

Nappali szakokon:

A félév végén jegymegajánlásra van lehetőség azok számára akik vizsgára bocsátás követelményeit teljesítették, az utolsó III. ZH eredménye minimum 3 volt és összesen legalább 9 pontot gyűjtöttek a ZH-k során.

Jegymegajánlás a félév során a ZH-k során gyűjtött pontokból számított érdemjegy alapján: közepes (3): 9-11 pont, jó (4): 12-13 pont, jeles (5): 14-15 pont.

 

Nappali és levelező szakokon:

A szóbeli vizsgát írásos beugró előzi meg, amely eredménytelensége esetén elégtelen a vizsga eredménye.

 

Az írásbeli vizsga, valamint a ZH-k esetében, a megszerezhető maximális pontszámok alapján az alábbi százalékos értékek alapján történik az értékelés:

0-49 %: elégtelen

50-59 %: elégséges

60-79 %: közepes

80-89 %: jó

90-100 %: jeles

Ajánlott irodalom:

Gallé László (2013) Ökológia. JATEPress www.doksi.hu

Pásztor E. és Oborny B. (szerk). 2007. Ökológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Szentesi, Á., Török, J. (1997): Állatökológiai. Kovásznai Kiadó, Budapest

Ajánlott weboldalak:

Az előadással kapcsolatos háttéranyagok, multimédiás segédletek

http://zeus.nyf.hu/~szept/kurzusok.htm

 

 

 

 

 

 

 

shadow