Természetvédelem III

2021/2022 I. félév

TERMÉSZETVÉDELEM III (KVO1017/BIO1016/MBI1124/MKT1129/KVB1310/BIB2141) előadás

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1.

Bevezetés, kiselőadás témák áttekintése

 

2.

Konzervációbiológia története és jelenlegi helyzete.

 

3.

Biológiai sokféleség és vizsgálata. Biológiai sokféleség megoszlása a földön

 

4.

Biológiai sokféleség értéke

 

5.

Kihalások a múltban és a jelenben

 

6.

ZH

október 13

7.

Élőhelyek pusztulása, fragmentációja, leromlása

Túlzott hasznosítás, idegenhonos fajok

 

8.

Kis populációk problémája

 

9.

Populációvédelem elméleti és gyakorlati alapjai

 

10.

     

november 17

11.

Ex situ védelem

Védett területek

 

12.

Természetvédelmi kezelés

 

13.

Természetvédelem és társadalom

 

14.

ZH

december 8

 

Követelmények

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

 

A félévi ellenőrzések követelményei:

3 db ZH a félév során, -I. ZH az első előadás óta, -II. ZH az előző ZH óta, valamint - III. ZH a félév során elhangzott teljes anyagból. Minden ZH-án 1-5 pont érhető el. Kiselőadás vállalásának lehetősége, a kiselőadásért plusz 1-3 pont kapható. A vizsgára bocsátáshoz összesen minimum 4 pont szükséges a maximálisan megszerezhető 15 pontból.

A tantárgyhoz rendelt kredit:

2

Az érdemjegy kialakítás módja:

Szóbeli és írásbeli vizsga.

A félév végén jegymegajánlásra van lehetőség azok számára akik vizsgára bocsátás követelményeit teljesítették, az utolsó III. ZH eredménye minimum 3 volt és összesen legalább 9 pontot gyűjtöttek.

Jegymegajánlás a félév során a ZH-k során gyűjtött pontokból számított érdemjegy alapján: közepes (3): 9-11 pont, jó (4): 12-13 pont, jeles (5): 14-15 pont.

 

A szóbeli vizsgát megelőző írásbeli beugró, valamint a ZH esetében, a megszerezhető maximális pontszámok alapján az alábbi százalékos értékek alapján történik az értékelés:

0-49 %: elégtelen

50-59 %: elégséges

60-79 %: közepes

80-89 %: jó

90-100 %: jeles

Ajánlott irodalom:

Standovár T., Primack, R.B. 2001. A Természetvédelmi biológia alapjai.

Goodall, J., Hudson, G. és Maynard T. 2010. Nálatok vannak még állatok? Igaz történetek az állatok megmentéséről. Nyitott Könyvműhely, Budapest.

Gallé László (2013) Ökológia. JATEPress www.doksi.hu

Pásztor E. és Oborny B. (szerk). 2007. Ökológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Ajánlott weboldalak:

Az előadással kapcsolatos háttéranyagok, multimédiás segédletek

http://zeus.nyf.hu/~szept/kurzusok.htm

Fajok és közösségek védelmével foglalkozó alábbi honlapok:

http://www.termeszetvedelem.hu/

http://www.mme.hu/

http://www.greenfo.hu/hirek/termeszetvedelem

http://www.novenyzetiterkep.hu/

http://www.wwf.hu/

 

 

 

 

 

shadow