Növényszervezettan (előadás), BIO 1003

TEMATIKA

Növényszervezettan előadás

BIO1003

hét

 

Témakör

 

Megjegyzés

 

1

Az algák szervezettani sajátosságai, rendszertanuk, legfontosabb képviselőik  megismerése.

 

 

 

2

A virág morfológiája:

A virág ontogenezise és filogenezise. A virágtakaró, az ivarlevelek tája, a virágképlet és a virágdiagram, virágzatok, a megporzás módjai.

 

 

 

3

1 ZH

A termés

Fejlődése, egyszerű, száraz termések, egyszerű húsos termések, csoportos és áltermések, a magvak elterjesztése.

 

 

4

A gyökér morfológiája:

Gyökércsúcs szöveti felépítése, gyökér másodlagos vastagodása, gyökérmódosulások.

 

 

5

A hajtás morfológiája:

A rügy, a szár elsődleges szöveti felépítése, a szár és levél nyalábjainak kapcsolata, a gyökér és a szárnyalábok kapcsolódása, a hajtástengely másodlagos vastagodása. A kambium, a fatest szerkezete, az évgyűrűsszerkezet, a háncstest.

 

 

 

6

A levél morfológiája:

A levélkezdemények kialakulása, a levélállás szabályai, a levéltípusok, a lomblevél szöveti felépítése, a levél erezete, a levél külső morfológiája, a levél filogenezise.

 

 

7

A plasztiszok I.

A kloroplasztiszok, a fotoszintetikus organellum ősi típusai, lemezes kloroplasztiszok, gránumos kloroplasztiszok..

 

 

8

A plasztiszok II.

Kromoplasztiszok, leukoplasztiszok, a plasztiszok eredete, a plasztiszok zárványai.

 

 

 

9

A növényi szövetek

A merisztémák és a differenciálódás folyamata, a bőrszövetrendszer. Elsődleges bőrszövetek: epidermisz, sztómák, trichómák, rizodermisz.

 

 

10

Az alapszövetrendszer:

Valódi alapszövetek: asszimiláló, raktározó, víztartó, átszellőztető alapszövet. Mechanikai alapszövetek.

 

 

11

2. ZH., Másodlagos bőrszövetek:

A periderma, a héjkéreg, a sebpara, a paraszemölcsök.

 

 

12

Szállítószövetrendszer:

A xylem, a phloem, a szállítónyalábok és típusai.

 

 

 

13

 

Kiválasztó és váladéktartó alapszövetek:

Nektáriunok, ozmofórák, hidatódák, kiválasztósejtek, tejcsövek

 

 

14

 

A félév értékelése

 

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

 

lehetőség szerint részvétel az előadásokon.

A félévi ellenőrzések követelményei:

 

2 ZH a félév során

A tantárgyhoz rendelt kredit:

 

2

A vizsgára bocsátás feltétele:

 

2 ZH teljesítése

Az érdemjegy kialakítás módja:

 

50% a ZH eredménye, 50% a szóbeli kollokvium az előzetesen kiadott témakörök alapján.

Ajánlott irodalom:

 

Haraszty Árpád: Növényszervezettan, 1988..

 

shadow