Beszédes csontok: a Dessewffy-kripta csontvázleleteinek vizsgálata Tiszavasváriban

 

Beszédes csontok: a Dessewffy-kripta csontvázleleteinek vizsgálata Tiszavasváriban

Dr. János István

A Tiszavasváriban található (korábban Bűdszentmihály) Dessewffy-kripta (19. század) exhumálására a sírhely ismételt, 2015 év eleji feldúlása adott szomorú apropót. A csontvázleletek kihantolása a helyi civilek, a Vasvári Pál Múzeum és a Katolikus egyház kezdeményezése révén valósult meg. A terv szerint a kriptát felújítják és az itt nyugvó személyeket ünnepélyes keretek között tervezik visszatemetni. A Dessewffy-család a város leghíresebb nemesi családja volt. Többek között iskolát alapítottak, templomot és kastélyt is építtettek. Számos híres a Dessewffy-családból származó közéleti és politikai szereplőt ismerünk, ezért van kiemelkedő aktualitása a munkánknak. A csontmaradványok, nagyon töredékesen, nem anatómiai rendben és nem minden esetben a saját sírfülkéjükből kerültek elő. Az eredetileg itt nyugvó nyolc egyénből csak hatnak a csontmaradványait találtuk meg és csak négynél volt vizsgálható a koponya. Az antropológiai vizsgálat során elsőként az volt a feladatunk, hogy meghatározzuk a fellelhető csontmaradványok elhalálozási életkorát és nemét. Megállapítottuk az összetartozó csontokat minden egyén esetében. Végül feljegyeztük a megfigyelhető anatómiai és patológiás elváltozásokat, felvettük a standard koponya- és vázcsontméreteket, valamint meghatároztuk a testmagasságot. A kapott eredményeket összevetettük az egyének korabeli ábrázolásaival és a pontosan ismert elhalálozási életkorokkal. Ilyen módon sikerült nagy bizonyossággal meghatározni a hat egyén csontvázleleteinek személyazonosságát.

shadow