Miért csökken drámai módon a hosszú távon vonuló madarak állománya?

Miért csökken drámai módon a hosszú távon vonuló madarak állománya?

Dr. Szép Tibor

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által támogatott négy éves alapkutatási projektünk (NKFIH K 120348, 2016-2020) keretében zajló kutatásunk célja feltárni a klímaváltozás szerepét a jelentős állománycsökkenést mutató hosszútávon vonuló madaraknál hazánkban, a Tisza mentén fészkelő partifecske példáján. E faj korábban gyakori volt Magyarországon, azonban az utóbbi 30 év során (ami evolúciós léptékben rövid idő) jelentős csökkenést mutat, a korábbi 30 ezer páros állomány 3 ezerre csökkent. Mi áll a változás hátterében? Ismert, hogy jelentős és gyors lokális és globális változás zajlik az időjárásban. Vajon hogyan eredményezik e változások a jelentős állománycsökkenést? Kutatásunk során, - felhasználva és bővítve a több mint 25 éve zajló felmérő munkánkat a rendelkezésre álló időjárási adatokkal és speciális eszközökkel részletesen feltárva a partifecskék hazánktól több ezer kilométerre lévő vonulási és telelési területeit -, kívánunk választ adni a kérdésekre. Jelenleg nagyon kevés információval rendelkezünk az adott fészkelő állományok által használt vonulási és telelési helyekről. Munkánkban új speciális módszereket alkalmazunk, - kis tömegű geolokátorok, valamint speciális kémiai tollvizsgálatok révén - , amelyek segítenek azonosítani e távoli helyeket. A vizsgált egyedektől az utóbbi 20 év során gyűjtött tollak fizikai jellemzőinek, stressz hormon szintjének, relatív telomer hosszának, valamint magatartási jellemzőinek integrált vizsgálata révén egyedülálló lehetőség van megvizsgálni az egymástól több ezer kilométerre a fészkelő, vonuló és telelő területeken zajló események hatásait a magyar fészkelő állományra. Kutatásunk jelentősége messze túlmutat Magyarországon, mert kevés hasonló, hosszú évekre kiterjedő (+25 év) részletes adatbázis áll rendelkezésre a vonuló madarakról, így projektünk eredményei modellként szolgálhatnak az e fajokkal kapcsolatos populációbiológia, evolúcióbiológiai és konzervációbiológiai kutatások számára szerte a világon.

shadow