KVB2117 Környezeti nevelés II. (előadás)

KVB2117 Környezeti nevelés II. (előadás)

Tantárgy neve, típusa: KVB2117 Környezeti nevelés II. (előadás)
Oktató neve: Dr. Mónus Ferenc

A foglalkozásokon való részvétel előírásai: elvárt

Az érdemjegy kialakításának módja: szóbeli kollokvium teljesítménye alapján:

 • Elégséges: 50%-tól, Közepes: 60%-tól, Jó: 80%-tól, Jeles: 90%-tól
 • Vizsgára bocsátás feltétele: a kiselőadás és a gyakorlat követelményeinek teljesítése
 • Az órai teljesítmények alapján megajánlott vizsgajegy kialakítására van lehetőség
 • A kötelező irodalom jegyzéke: Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia
 • Az ajánlott irodalom jegyzéke: l. a kötelező irodalomban
 • A tantárgyhoz rendelt kredit: 3
 • A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: megfelelő színvonalon előadott kiselőadás a tervezett időpontban.

Környezeti nevelés II. (gyak.)

 • A foglalkozásokon való részvétel előírásai: a külső helyszíneken való látogatás kötelező
 • A kötelező irodalom jegyzéke: a külső helyszínek által kínált információk
 • Az ajánlott irodalom jegyzéke: a külső helyszínek által kínált információk
 • A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: beadandó a külső helyszíneken vezetett jegyzőkönyv letisztázva, kiegészítve, a látogatást követő 1 héten belül.
 • A gyakorlat sikeres teljesítésének feltételei: a látogatások és a jegyzőkönyvek hiánytalan megléte
 • Sikertelen gyakorlatot lehet-e a vizsgaidőszakban javítani: nem

Hét

Témakör

1

bevezetés, tantárgyi követelmények megbeszélése

2

A környezeti nevelés lehetséges színterei és eszköztára

3

Gondolatok a fenntarthatóságról, környezettudatosságról

4

hallgatói kiselőadások, téma: „Én mit teszek / tehetek”

5

látogatás: önállóan választott általános iskolában, ismerkedés

a pedagógiai program kapcsolódó részeivel, megvalósításával

6

hallgatói kiselőadások és azok megbeszélése

7

Egészségtudatosság és környezettudatosság

8

látogatás: E-Misszió Egyesület

9

hallgatói kiselőadások és azok megbeszélése

10

Fogyasztás, fogyasztói attitűdök, reklámok, tudatosság

11

látogatás: önállóan választott civil szervezet

12

hallgatói kiselőadások és azok megbeszélése

13

Környezeti nevelés helyzete és szabályozása M.o.-on

14

Nagy nemzetközi kampányok és céljaik

 

shadow