Környezeti kémia II. (KVM1103L) gyakorlat

2016/2017 I. félév

Kémia MA szak, levelező

Környezeti kémia II. (KVM1103L) gyakorlat

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1.

Tematika ismertetése, a laboratórium rendje, tűz- és balesetvédelemi oktatás

Térfogat-, tömegmérés, oldatkészítés.

Keverékek elválasztása, adszorpciós és abszorpció

Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

2.

Oldatok pH-jának meghatározása, sav-bázis indikátorok

Különböző fémsók hidrolízisének vizsgálata

Csapadékok és komplex vegyületek képzése.

Ismeretlen vízminta klasszikus szervetlen minőségi analízise

Ismeretlen vízminta lúgosságának meghatározása sav-bázis titrálás

Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

ZH

 

Követelmények

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

kötelező

A félévi ellenőrzések követelményei:

A laboratóriumi jegyzőkönyv folyamatos vezetése.

Az elvégzett analízisek eredményeinek bemutatása és értékelése.

A zárthelyi dolgozat megírása.

1 beadandó dolgozat elkészítése

A tantárgyhoz rendelt kredit:

 

Az érdemjegy kialakítás módja:

A zárthelyi dolgozatok érdemjegye.

A beadandó dolgozatra kapott érdemjegy

A laboratóriumi jegyzőkönyvre adott érdemjegy

A ZH értékelése:

0-49 %: elégtelen

50-59 %: elégséges

60-79 %: közepes

80-89 %: jó

90-100 %: jeles

Ajánlott irodalom:

Laboratóriumi segédletek I., Nyíregyházi Főiskolai jegyzet

Farkas Etelka (1996): Általános és Analitikai Kémiai Példatár, DE, Debreceni Egyetem Kiadó

Sík Júlia (1992): Kémiai Számítások képletgyűjtemény, Műszaki Könyvkiadó

Ajánlott weboldalak:

 

 
shadow