Fizikai kémia gyakorlat (KEM1405L) gyakorlat

2016/2017 I. félév

Kémia MA szak levelező

Fizikai kémia gyakorlat (KEM1405L) gyakorlat

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1.

Ionerősség, aktivitási koefficiens értelmezése és számítása. Az elektród-potenciál, elektromotoros erő, elektrolízis értelmezése és számítása. Feladatok az oldhatósági szorzatra. Reakció-kinetikai, molekuláris dinamikai feladatok értelmezése és megoldása.

 

2

Transzport folyamatokkal kapcsolatos feladatok értelmezése és számítása.. Adszorpciós izotermákra vonatkozó feladatok értelmezése és számítása

ZH

 

Követelmények

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

kötelező

A félévi ellenőrzések követelményei:

A zárthelyi dolgozat megírása. 1 beadandó dolgozat beadása

A tantárgyhoz rendelt kredit:

2

Az érdemjegy kialakítás módja:

A ZH-k értékelése:

0-49 %: elégtelen

50-59 %: elégséges

60-79 %: közepes

80-89 %: jó

90-100 %: jeles

Ajánlott irodalom:

Hargitainé Tóth Ágnes: Feladatbank a fizikai kémiához. Oktatási segédanyag.

P. W Atkins: Fizikai kémiai feladatok és megoldásuk. Tankönyvkiadó. Budapest. 1998.

Maleczkiné Szenes Márta: Kémiai számítások, kémiai gondolatok. Veszprémi Egyetem

sokszorosítója. 1995.

Ajánlott weboldalak:

 

 
shadow