Kutatási témák

 


1. Név: N. Szabó József
Kutatási téma: Magyarország kulturális-tudományos kapcsolati a Kelet- és Közép-európai országokkal II. világháború után (1945-2000.)
2. Név: Barabás László
Kutatási téma: a) Németország viszonya Közép-Kelet-Európához a 20. század első felében
   b) A migráció jelensége, változásai és szabályozása a német nyelvű államokban
3. Név: Balogh István
Kutatási téma: Magyarország és a Komi Köztársaság kulturális-tudományos kapcsolatai
4. Név: Nagy Levente
Kutatási téma: A román nemzetállam megalakulása és a román nacionalizmus szerepe a rendszerváltás (1984) előtt és után.
5. Név: Répási Györgyné
Kutatási téma: a) Az orosz diplomáciai, gazdasági és publicisztikai szaknyelv változásai 1990-től napjainkig
   b) Az európai társadalmi, politikai és gazdasági átalakulások tükröződése a magyar és az orosz szókészletben
c) Nemzetközi lexikai elemek az orosz politikai és diplomáciai szakszókincsben
6. Név: Aranyossy Mihály
Kutatási téma: Fehéroroszország és az EU, Fehéroroszország és Oroszország kapcsolatainak alakulása.
7. Név: Aranyossyné Szegedi Andrea
Kutatási téma: Kalinyingrád történeti földrajzi vizsgálata
8. Név: Cs. Jónás Erzsébet
Kutatási téma: a) Orosz-magyar kulturális kapcsolatok: orosz klasszikusok magyar fordításainak fordításstilisztikai elemzése
   b) magyar-orosz kulturális kapcsolatok: magyar szerzők orosz fordításainak fordításstilisztikai elemzése
c) Magyar-orosz kulturális szemiotika: a kulturális jelrendszerek összevetése: a két kultúra kognitív világképe és annak nyelvi leképeződése
9. Név: Egri Imre
Kutatási téma: A logisztika fejlődésének nemzetközi trendjei, kapcsolódásuk az ipari logisztikai parkokhoz. Különös tekintettel a „Záhony kapu” által érintett Kelet- és Közép-európai térségre.
10. Név: Duleba Szabolcs
Kutatási téma: Nemzetközi logisztikai trendek vizsgálata, operációkutatási módszerrel. Különös tekintettel a Kelet- és Közép-európai térségre.
11. Név: Grasselli Norbert
Kutatási téma: Innováció, regionális fejlesztési trendek, források, az Észak-alföldi térségben és Kelet- és Közép-Európában.
12. Név: Szegedi Zoltán
Kutatási téma: Kis- és középvállalkozások logisztikája, nemzetközi ellátási lánc menedzsment Kelet- és Közép-Európában.
13. Név: Becskeházi Attila
Kutatási téma: A regionális fejlesztési projektek, Európai Uniós projektek a Kelet- és Közép-európai térségben (Románia, Bulgária).
14. Név: Bokor Zoltán
Kutatási téma: Hazai és nemzetközi makrologisztikai trendek. Közlekedéstudomány fejlődése a Kelet- és Közép-európai térségben.
15. Név: Mádi László
Kutatási téma: Lakáspolitika. Regionális gazdaságtan, Magyarország és Kelet- és Közép-Európa lakás, és infrastrukturális fejlődése.
16. Név: Gerda István Zsolt
Kutatási téma: Alternatív energiaforrások gazdaságtana. Energiaforrások Kelet- és Közép-Európában.
17. Név: Egri István Bence
Kutatási téma: Nemzetközi tőkeáramlás. Különös tekintettel az ukrán, román, bulgár és magyar tőkeáramlási tényezőkre.
18. Név: Almásy Sándor – Galó Miklós
Kutatási téma: Adalékok az Orosz Föderáció mezőgazdaságához
 
19. Név: Almásy Ljudmilla
Kutatási téma: Nemzetközi tőkeáramlás, Ukrajna.
20. Szénás Ignác
Kutatási téma: Vállalkozások regionális fejlesztési stratégiái magyar-ukrán kapcsolatokban.
21. Név: Filep Gyula
Kutatási téma: Regionális gazdaságtan, Kelet- és Közép-európai határmenti régiók fejlődése.
22. Név: Vargáné Bosnyák Ildikó
Kutatási téma: Regionális gazdaságtan. Európai Uniós regionális politikája, különös tekintettel Kelet- és Közép-Európára.
23. Név: Kish Éva
Kutatási téma: Regionális gazdaságtan. Európai Unió gazdaságfejlesztési programjainak hatása Ukrajna gazdasági fejlődésére.
24. Név: Kiss Marietta
Kutatási téma: Regionális marketing, a Kelet- és Közép-európai régió marketingjének kulcspontjai.
25. Név: Kovács Imre
Kutatási téma: területfejlesztés, városfejlesztés, különös tekintettel a Kelet- és Közép-európai városfejlődésre, építészeti hagyományokra.
24. Név: Koncz Imre
Kutatási téma: Regionális finanszírozás, az önkormányzatok helyzete Kelet-Közép-Európában.
26. Név: Szabó Zoltán
Kutatási téma: Logisztika. Olasz-magyar kapcsolatok Kelet- és Közép-európai dimenziói.
27. Név: Gecse Gergely
Kutatási téma: Nemzetközi, regionális logisztika. A Kelet- és Közép-európai logisztikai fejlődésének kapcsolódása a nagy nemzetközi rendszerekhez.
28. Név: Kovács Béla
Kutatási téma: Regionális tőkeáramlás, különös tekintettel a működő tőke Kelet- és Közép-európai áramlására, szerepére.
29. Név: Diczkó József
Kutatási téma: Ipari parkok fejlesztése Magyarországon és a Kelet- és Közép-európai térségben.
30. Név: Bajor Tibor
Kutatási téma: A vasúti és közúti közlekedés nemzetközi trendjei. Kelet- és Közép-európai lehetőségei.
31. Név: ifj. Rákóczi András
Kutatási téma: Záhony logisztikai lehetőségei és szerepe a Kelet- és Közép-európai térségben.
32. Név: Soltész László
Kutatási téma: Kis- és középvállalkozások logisztikai fejlesztése, különös tekintettel a határmenti lehetőségekre.
33. Név: Szórádi Sándor
Kutatási téma: Regionális gazdaságfejlesztés. Kelet- és Közép-európai erőközpontok lehetőségei.
34. Név: Vámosi Gábor
Kutatási téma: Alternatív energiaforrások a régióban. Helyi energiaforrások a Kelet- és Közép-európai térségben.
35. Név: Dr. Kádár András
Kutatási téma: Nemzetközi logisztikai rendszerek. Gazdasági kapcsolatok fejlesztési lehetőségei Dél-Oroszországban.
36. Név: Szentpéteri Bertalan
Kutatási téma: Nemzetközi logisztika, iparfejlesztés a záhonyi térségben. Ukrán-magyar együttműködés.
 
shadow