Szakmódszertani tételsor

Tételsor

Szakmódszertan (nyelvészet, irodalom)

Nyelvészet:

1. Az anyanyelvi nevelés cél- és feladatrendszere

2. A motiválás és a szemléltetés

3. Az új ismeretek tanításának módszerei; a nyelvtani meghatározások és szabályok

4. A nyelvi ismeretek alkalmazásának gyakorlattípusai I. A nyelvi elemzések

5. A nyelvi ismeretek alkalmazásának gyakorlattípusai II. Alkotó jellegű gyakorlatok;

játékos gyakorlatok

6. A nyelvi ismeretek megszilárdítása: összefoglalás, ismétlés; az ellenőrzés és az

értékelés

7. Az anyanyelvi készségek fejlesztése: a beszédtechnika fejlesztésének módszeres

eljárásai, szókincsfejlesztés, stílusnevelés, a helyesírás tanítása

 

Irodalom:

1. Az irodalmi műalkotások bemutatása. A digitális eszközrendszer használata s a szemléltetés egyéb lehetőségei az irodalomórán

2. Lírai, epikus és drámai művek értelmezése az általános iskolában. A műértelmező

irodalomóra és változatai

3. A közvetlen osztálymunka és a tanulók önálló ismeretszerző tevékenysége

4. Az értő olvasás segítésének lehetőségei az irodalomórán

5. A szóbeli és írásbeli szövegalkotás kompetenciájának fejlesztése az irodalomórán

6. Gyakorlás az irodalomoktatás folyamatában

7. Ellenőrzés és értékelés az általános iskolai irodalomórán

shadow