Gerliczki András

Gerliczki András
főiskolai docens


Publikációs jegyzék


E-mail: gerlia@nyf.hu
Telefon: +36-42-599-400/2101


Egyetem: Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen (1989)
okleveles magyar nyelv és irodalom–történelem szakos középiskolai tanár


Munkahely:

1991. szeptember 1-től a Nyíregyházi Főiskola oktatója:
1991–1997: főiskolai tanársegéd
1997–2004: főiskolai adjunktus
2004–:         főiskolai docens


Fokozatok:
A PhD-fokozat megszerzése folyamatban van; a disszertáció címe: Versformáló erők Szilágyi Domokos költészetében (1999-ben abszolutórium megszerezve)


Oktatott tárgyak:

A korábbi képzésekben:

A XX. századi magyar irodalom;
A XX. század világirodalma;
Irodalomelmélet;
Intertextualitás speciálkollégium;
Digitális textológia speciálkollégium

A BA-képzésben:
Retorika
Napjaink magyar irodalma
Napjaink világirodalma
Modern magyar irodalom (1945-től 1980-ig)
Irodalmi kommunikáció és kultúra
Klasszikus stílusok és műnemek: A dráma; A magyar líra a XX. században; A XIX. századi kis- és nagyepika; A XX. századi regény változatai
Kreatív írás (A szövegalkotás, Az irodalmi szövegek világa, Irodalmi művek szövegtani vizsgálata)
Tudományos-fantasztikus irodalom


Tagság:

Magyar Irodalomtörténeti Társaság tagja,
MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testület Irodalomtudományi Szekció tagja,
Szabolcsi Írók Társasága (SZIRT) tiszteletbeli tagja


 

shadow