Felhívás hallgatói Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás és fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatására

A 2018/19-es tanévben az Erasmus+ felsőoktatási mobilitásban résztvevő hallgatóknak ismét lehetőségük van pályázni Erasmus+ szociális kiegészítő támogatásra.

A kiegészítő támogatás célja egyenlőbb esélyt nyújtani a felsőoktatási mobilitás területén is a kiutazók számára az Erasmus+ programban.

Az Erasmus+ szociális támogatás fontos szerepet játszott a korábbi tanévekben is, a mobilitásban résztvevő hallgatóknak több mint 20%-a részesült ebben a kiegészítő támogatásban. A 2017/18-as tanévtől kezdve fontos változás, hogy bővült a támogatottak köre a hallgatói szakmai gyakorlati mobilitásban részvevő hallgatókkal, továbbá növekedett a támogatás mértéke.

Az Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás összege tanulmányi mobilitás esetén havi 200 euró, szakmai gyakorlati mobilitás estén havi 100 euró az elnyert Erasmus+ alapösztöndíjon felül.

A hátrányos helyzetű diákok mellett a fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók és munkatársak is igényelhetnek kiegészítő támogatást.

Az  Erasmus+ szociális támogatási pályázatok és a fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók, munkatársak támogatására vonatkozó egyéni pályázatok beadási határideje a 2018/19-es tanév második félévére kiutazók részére 2018. október 25.

Az igénybejelentő lapot a hallgatónak kell benyújtania a Nyíregyházi Egyetem Erasmus+ koordinátorának.

A pályázati felhívás és az igénybejelentő adatlapok az alábbi linken találhatóak:

Letölthető dokumentumok

1. Brazil delegáció az egyetemen

2018. július 5-én a Nyíregyházi Egyetem vezetése fogadta a 45 brazil tagállami és önkormányzati egyetemet (illetve 700 ezer diákot) tömörítő ABRUEM (Brazilian Association of Rectors of State and Municipal Universities) szervezet harminc fős küldöttségét, amely szervezet tavalyi közgyűlésén úgy határozott, hogy 2018-ban Magyarországot választja szakmai útja célországaként, melynek keretében ellátogatnak a Nyíregyházi Egyetemre is.

További információ és képek: http://nye.hu/brazil_delegacio

2. University of Nyíregyháza-Erasmus videó

 Új, angol nyelvű videó készült a Nyíregyházi Egyetemről:

https://www.youtube.com/watch?v=YBRDDJva6TU&feature=youtu.be

3. Új hallgató a Stipendium Hungaricum programban

A 2018-2019-es tanévtől új hallgató csatlakozik a Stipendium Hungaricum program keretén belül a Nyíregyházi Egyetemhez: Leandro Vicente Angolából érkezik, magyar nyelvű gépészmérnök alapszakon kezdi meg tanulmányait.

A Nyíregyházi Egyetemen Virág Benjámin és Tarkó István Ádám II. éves gépészmérnök szakos hallgatók vállalták a mentori feladatok ellátását.

4.  Gyakornoki lehetőség a Tempus Közalapítványnál

 A Tempus Közalapítvány – Nemzeti Europass Központ csapatába gyakornoki lehetőség 2018. szeptemberétől. Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 1.

https://tka.hu/hir/10166/gyakornokot-keres%C3%BCnk

5. Külföldi szakmai gyakorlati lehetőségek a Nyíregyházi Egyetem hallgatónak

Külföldi hallgatói szakmai gyakorlati helyek adatbázisát összefoglaló cikkünk ezen a linken található:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1920768611553529&id=1493256060971455

Szakmai gyakorlatra (diploma utáni is!) az Erasmus+ és Campus Mundi program keretén belül jelentkezhetnek a Nyíregyházi Egyetem hallgatói a következő linken:

Erasmus+ hallgatói pályázatok!

2018. július 5-én (csütörtökön) a Nyíregyházi Egyetem vezetése fogadta a 45 brazil tagállami és önkormányzati egyetemet (illetve 700 ezer diákot) tömörítő ABRUEM (Brazilian Association of Rectors of State and Municipal Universities) szervezet harminc fős küldöttségét, amely szervezet tavalyi közgyűlésén úgy határozott, hogy 2018-ban Magyarországot választja szakmai útja célországaként, melynek keretében ellátogatnak a Nyíregyházi Egyetemre is.

A delegációt (tagjai: 21 fő brazil rektor, illetve a delegáció vezetői: Aldo Nelson Bona, President, ABRUEM; Adélia Maria Carvalho de Melo Pinheiro, Vice-President, ABRUEM; Carlos Roberto Ferreira, Executive Secretary, ABRUEM, valamint a Magyar Rektori Konferencia képviselői) a Nyíregyházi Egyetem vezetése fogadta. Vassné dr. Figula Erika rektor köszöntőjét követően a Zenei Intézet oktatóinak és hallgatóinak népzenei műsorát hallgathatták meg a vendégek, ezt követően a Nyíregyházi Egyetem képzéseivel, kutatási programjaival, nemzetközi kapcsolataival ismerkedhettek meg dr. Tarján Péter nemzetközi referens előadásából. A hivatalos program második részében az egyetemi campust tekintették meg, illetve közös konzultáció és egyeztetés következett.

További információ és képek:

http://nye.hu/brazil_delegacio

1.Megújult a Nemzetközi Kapcsolatok Csoport honlapja

A Nyíregyházi Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Csoport honlapjának az elérhetősége:

Nyíregyházi Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Csoport

A Nyíregyházi Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Csoportja elindította a hivatalos Facebook oldalát is, ahol  tájékozódhatnak a legfrissebb hírekről és eseményekről:

https://www.facebook.com/pg/Ny%C3%ADregyh%C3%A1zi-Egyetem-Nemzetk%C3%B6zi-Kapcsolatok-Csoport-1493256060971455/posts/?ref=page_internal

 

2.Duplázzák az Erasmus+ program keretét

Az Európai Bizottság (EB) emelni az Erasmus program finanszírozását, a 2021-2027-es uniós költségvetési ciklusban növeli a kedvezményezettek számát; a büdzsé megduplázásával becslések szerint csaknem 12 millió ember támogatása válik lehetővé. A lehetőség a diákok mellett például a gyakornokok, az oktatók, a trénerek, az ifjúságsegítők, a sportedzők és a szakképzésben részt vevők előtt is nyitott. Ez a jelenlegi ciklusban regisztrált résztvevők számának háromszorosát jelenti. Emellett utazási tapasztalatokkal is erősítenék az európai identitást a DiscoverEU elnevezésű új kezdeményezéssel: www.europa.eu/youth/EU

A Nyíregyházi Egyetem céljai közé tartozik, hogy minél több hallgató részesüljön Erasmus+ tanulmányi és szakmai gyakorlati mobilitásban.

Bővebben az Erasmus+ programról:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_hu

 

3. Fedezd fel Európa kulturális gyűjteményeit!

Az Europeana, az Európai Digitális Könyvtár jóvoltából festmények, kiállítási tárgyak, több millió európai könyv, film és levéltári anyag digitalizált változata megtekinthető.

Europeana – fedezd fel Európa kulturális gyűjteményeit!

https://www.europeana.eu/portal/hu

 

4. Híreink Facebookon:

  • Megjelent a Nyíregyházi Egyetem Erasmus+ Kurzus katalógusa angol nyelven
  • Hallgatói élménybeszámolók
  • Hallgatói riportok külföldi diákokkal, akik részt vesznek tanulmányi és szakmai gyakorlati mobilitásban
  • A környezettudatosság fontossága

A Nyíregyházi Egyetem Hallgatói Szolgáltató Központ Nemzetközi Kapcsolatok Csoportja 2018. március 20-án kedden ismét megszervezte a Mobility Café elnevezésű rendezvényét, amelynek általános célja a Nyíregyházi Egyetem hallgatóinak tájékoztatása az Erasmus+, és Campus Mundi ösztöndíjprogramok által nyújtott lehetőségekről, valamint a diákok ösztönzése a mobilitási tevékenységekben való részvételre.

A rendezvény során először Dudás Éva Erasmus koordinátor tartott általános tájékoztatót a Nyíregyházi Egyetem külföldi partnerintézményeiben elérhető hallgatói és dolgozói ösztöndíj lehetőségekről. Az előadás során kitért több, a hallgatókat foglalkoztató kérdésre, így elmondta az Erasmus+, és a Campus Mundi programokhoz kapcsolódó jelentkezési feltételeket is. Külön kiemelte azt a tényt, hogy a hallgatók kiutazásuk előtt támogatást kapnak idegennyelvi felkészülésükhöz.

A Mobility Café második részében Vaskó Andrea, a német tulajdonban lévő nyíregyházi telephellyel rendelkező Hübner-H Kft. HR képviselőjének az előadását lehetett meghallgatni. Vaskó Andrea, aki maga is intézményünk jogelődjének hallgatója volt, elmondta, hogy tanulmányai során három nemzetközi mobilitási programban is részt tudott venni, mely idő alatt sokat fejlődött a nyelvtudása és jelentős szakmai tapasztalatokra tett szert, ami későbbi karrierjének alakulását is kedvezően befolyásolta.

     

A jó hangulatú összejövetel a korábbihoz hasonlóan kötetlen, beszélgetős formában konzultációs lehetőséggel fejeződött be. A szervezők a rendezvény folytatását és a témával kapcsolatban további előadók felkérését tervezik a jövőben.

Az Erasmus+ és Campus Mundi programokról további információk a Nyíregyházi Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Csoport weblapján érhetők el (nye.hu/international) valamint minden hallgató kérdéseivel személyesen is keresheti a Nemzetközi Kapcsolatok Csoport munkatársait az egyetem Hallgatói Szolgáltató Központjában.

Az EFOP-3.4.3-16-2016-00018 Tudásfejlesztés és – hasznosítás a Nyíregyházi Egyetemen c. projekt finanszírozásával 2018. április 16-18-án a Nyíregyházi Tematikus Egyetem-Egyetemek az európai kulturális párbeszédért című konferenciát rendezett a Nyíregyházi Egyetem, ezt követte az Erasmus+ 2016-1-HU01-KA103-022497 projekt keretén belül a II. Erasmus+ International Days- Education Without Borders rendezvény.

A nemzetközi programsorozat célkitűzései a következők voltak: a Nyíregyházi Egyetem népszerűsítése, a külföldi partnerintézményekkel való kooperáció szinten tartása, a nemzetközi képzések előkészítése, illetőleg a nemzetközi mobilitási programok motivációja.

A rendezvény harmadik napján a Hallgatói Szolgáltató Központ Nemzetközi Kapcsolatok Csoportja Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét bemutató Erasmus kulturális kirándulást szervezett a jelenleg a Nyíregyházi Egyetemen tanuló külföldi cserediákok , valamint a konferencián résztvevő vendégoktatók számára. (A Luby Társaság kalauzolásában.)

Az előadók, akik részt vettek a programsorozatban:

Lengyelország,

Poznani Műszaki Egyetem képviseletében: Dr. Dariusz Bartkowski;

Románia, Nagyváradi Egyetem részéről:

Dr. Hamburg Andrea; Alexandru Ioan Cuza Egyetemről: Dr. Eugen Ungureanu; Babes-Bolyai Tudományegyetem képviseletében: Dr. Coca Gabriela.

Magyarország:

Nyíregyházi Egyetemtől előadást tartottak: Dr. Kiss Ferenc; Nagyné Dr. Schmelczer Erika, Dr. Barabás László, Dr. Ajtay-Horváth Magda, Dr. Veres Ferenc, Dr. Páy Gábor és Dudás Éva.

Az eseményen elhangzott: „A programsorozattal a felsőoktatás nemzetköziesítési folyamatához kapcsolódik intézményünk, elősegítve a leuveni célok elérését, mely szerint 2020-ra a végzett hallgatók 20 százalékának kellene külföldi tapasztalatokkal rendelkeznie. A tavaly 30. évét ünneplő Erasmus program- mely az Európai Unió egyik legsikeresebb programja – a 2018/2019-es tanévre is ösztöndíj lehetőséget biztosít a Nyíregyházi Egyetem hallgatóinak és a dolgozóinak a nemzetközi programban való részvételre. A tervek szerint a Nyíregyházi Egyetemen évente megrendezésre kerülő Nemzetközi Napok fő stratégiai célkitűzése lesz a hallgatói és dolgozói bázis megteremtése a későbbi együttműködésekhez, a jövőben bevezetésre kerülő nemzetközi nyári és tematikus egyetem előkészítése, valamint a további Erasmus+ programokban való részvétel elősegítése.” – emelték ki az esemény szervezői.

Részletes információk:

Nyíregyházi Egyetem Hallgatói Szolgáltató Központ felhívása

Pályázati lehetőségek az ERASMUS+ PROGRAM keretein belül a 2018/2019-es tanévre vonatkozóan!

A Nyíregyházi Egyetem meghosszabbítja az Erasmus+ pályázati felhívását a Nyíregyházi Egyetem hallgatói számára nemzetközi oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzésére vonatkozóan.

Jelen pályázati felhívás során a 2018-2019-es tanév I. és II. félévére Erasmus+ tanulmányi mobilitásra – tanulmányi félévre, valamint a 2017-2018-as illetve a 2018-2019-es tanévben Erasmus+ szakmai gyakorlati lehet jelentkezni. Frissen diplomát szerzett hallgatók is részt vehetnek Erasmus+ szakmai gyakorlaton a záróvizsgát követően! Ebben az esetben a pályázatot a végzésük évében, még aktív hallgatói jogviszony alatt kell benyújtani.

Az Erasmus+ programban való részvételhez nem előfeltétel a nyelvvizsga bizonyítvány, illetve nem jár tanulmányi félév veszteséggel! Az ösztöndíjat nyert hallgatóknak a Nemzetközi Kapcsolatok Csoport ingyenes 2 hetes, angol nyelvi felkészítő tanfolyamot tart!

A Tempus Közalapítvány a 2018/19-es tanévben is szociális alapú kiegészítő támogatást kíván nyújtani a kiutazó hallgatók számára.
Az Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás összege tanulmányi mobilitás esetén havi 200 EUR szakmai gyakorlati mobilitás estén havi 100 EUR.
A fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg Erasmus+ hallgatók a 2018/19-es tanévben ismét pályázhatnak kiegészítő pénzügyi támogatásra.
Az igénybejelentő lapokat a hallgatónak 2018. május 24-ig kell benyújtania az intézmény részére.
Bővebb információ az Erasmus kiegészítő támogatásokról az alábbi linken található:

http://www.nye.hu/international/letoltheto-dokumentumok/

Az intézményi pályázati felhívás és az új online jelentkezési felület elérhető a következő oldalon:
http://www.nye.hu/international/jelentkezes/

A pályázatok beadási határideje:

Erasmus+ tanulmányi mobilitásra: folyamatos, előzetes konzultációt követően. („A” épület 27-es iroda)
Erasmus+ szakmai gyakorlati mobilitásra: folyamatos a beadás, a szakmai gyakorlat kezdete előtt minimum 2 hónappal fel kell tölteni a jelentkezési lapokat.

A pályázat kizárólag online nyújtható be.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos bővebb felvilágosítás, szakmai tanácsadás az Erasmus+ koordinátortól kérhető:

Dudás Éva
A épület 27-es iroda
42/599-495
dudas.eva@nye.hu