Havi 200 euró plusz

A 2017/18-as tanévben az Erasmus+ felsőoktatási mobilitásban résztvevő hallgatóknak ismét lehetőségük van pályázni Erasmus+ szociális kiegészítő támogatásra. A kiegészítő támogatás célja egyenlőbb esélyt nyújtani a felsőoktatási mobilitás területén is a kiutazók számára az Erasmus+ programban.

Az Erasmus+ szociális támogatás fontos szerepet játszott a korábbi tanévekben is, a mobilitásban résztvevő hallgatóknak több mint 20%-a részesült ebben a kiegészítő támogatásban.

A 2017/18-as tanévtől kezdve fontos változás, hogy bővül a támogatottak köre a hallgatói szakmai gyakorlati mobilitásban részvevő hallgatókkal, továbbá növekszik a támogatás mértéke. Az Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás összege tanulmányi mobilitás esetén havi 200 euró, szakmai gyakorlati mobilitás estén havi 100 euró az elnyert Erasmus+ alapösztöndíjon felül.

A hátrányos helyzetű diákok mellett a fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók és munkatársak is igényelhetnek kiegészítő támogatást.

Mind az Erasmus+ szociális támogatás pályázatok, mind a fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók, munkatársak támogatására vonatkozó egyéni pályázatok beadási határideje 2017. május 24. (A 2017/18-as tanéve második félévére kiutazók részére a beadási határidő 2017. október 25.) A pályázati felhívás és további információ elérhető az intézmény Erasmus honlapján.

A program keretében a hallgatóknak lehetőségük van arra, hogy külföldi partnerintézményben tanuljanak, vagy szakmai gyakorlatot végezzenek. A 2017/18-as tanévben várhatóan több mint 4500 magyar hallgató és közel 2200 felsőoktatási munkatárs, oktató vehet részt az Erasmus+ programban.

A hallgatók célországtól függően havi 400-600 euró támogatásban részesülhetnek, emellett a rászoruló diákok szociális alapon tanulmányi mobilitás esetén havi 200 euró és szakmai gyakorlat esetén havi 100 euró kiegészítő támogatást is igényelhetnek.

További információ:

http://tka.hu/celcsoport/4070/erasmus

Dudás Éva – dudas.eva@nye.hu

2016. október 25-én a Nyíregyházi Egyetem Hallgatói Szolgáltató Központ Nemzetközi Kapcsolatok Csoport munkatársai az Erasmus+ Mobility Café rendezvénysorozat keretében az Erasmus+ program ösztöndíj lehetőségeiről szóló tájékoztató előadásokat szerveztek a hallgatók számára a közelgő pályázati határidőre való tekintettel.

A rendezvény során az érdeklődők számára lehetőség nyílt a mobilitással kapcsolatos tájékozódásra, a mobilitás különböző aspektusainak bemutatására. A program a korábbihoz hasonlóan kötetlen, beszélgetős formában zajlott, ahol a nemzetközi környezetben szerzett tapasztalatok fontosságáról és szükségességéről beszéltek az előadók.

Dudás Éva a Nyíregyházi Egyetem Hallgatói Szolgáltató Központ Nemzetközi Kapcsolatok Csoport munkatársa az Erasmus+ ösztöndíjról tartott rövid tájékoztatót, majd három hallgató: Gyimesi Dina, Boros Bence és Fazekas Anita élménybeszámolóját hallgathatták meg a résztvevők. Ezt követően kötetlen beszélgetésre, konzultációra nyílt lehetőség.