logo-erasmus-plusMik az Erasmus+ program céljai az oktatás-képzés területén?

 • a kulcskompetenciák és készségek fejlesztése, különös tekintettel a munkaerőpiac és a társadalmi kohézió szempontjából fontos készségekre; elsősorban tanulmányi célú mobilitások, illetve az oktatási-képzési intézmények és a cégek közötti együttműködések segítségével
 • a minőség, az innováció és a nemzetköziesítés szintjének növelése az oktatási-képzési intézményekben, elsősorban nemzetközi együttműködések segítségével, az oktatás-képzés világán túli szereplők bevonásával
 • a szakpolitikai reformok és az oktatási-képzési rendszerek modernizációjának támogatása, elsősorban szakpolitikai együttműködések, az Unió átláthatóságot és az elismertetést szolgáló eszközeinek hatékonyabb használata, valamint a jó gyakorlatok megosztása segítségével
 • a nyelvoktatás és nyelvtanulás fejlesztése, a nyelvi sokszínűség és az interkulturális érzékenység népszerűsítése

Kiknek szól az Erasmus+ program?

A program hallgatók, gyakornokok, önkéntesek, fiatalok, tanulók, felnőtt tanulók, tanárok, pedagógusok, egyetemi oktatók, trénerek, ifjúsági munkások, oktatási, képzési vagy ifjúsági területen működő szervezetek munkatársai számára nyújt részvételi lehetőséget. A pályázatokat intézmények, szervezetek nyújthatják be, az egyéni részvétel ezeken keresztül valósulhat meg.

Milyen pályázati kategóriákat tartalmaz az Erasmus+ program?

Az Erasmus+ a szinergiák kihasználását és a szektorközi együttműködéseket ösztönzi az oktatás, a képzés és az ifjúsági munka különböző területein: megszűnnek a mesterséges határok a különböző pályázattípusok és projektformák között, nagyobb hangsúlyt kap az új résztvevők bevonása a munka világából és a civil szférából, valamint erősödnek az együttműködések új formái.

1. Mobilitás

 • Személyzet/szakemberek mobilitása (az egész életen át tartó tanulás minden szintje; pedagógusok, oktatók, oktatási és képzési szakértők, beleértve az oktatásba, képzésbe, illetve a nem formális ifjúsági oktatásba bevont ifjúsági munkásokat)
 • Felsőoktatásban és szakképzésben tanuló diákok mobilitása (tanulmányok, munkaalapú tanulás, gyakornoki tevékenység)
 • Mesterfokú tanulmányokat végző diákok mobilitása (diákhitel-garancia eszköz)
 • Ifjúsági cserék és ifjúsági önkéntesség

2. Együttműködések: innováció és jó gyakorlatok cseréje

 • Stratégiai partnerségek (kis léptékű együttműködések és nagy léptékű projektek a programban részt vevő országok között), beleértve az ifjúsági kezdeményezéseket és az ifjúsági szektor együttműködését.
 • Tudásfejlesztési szövetségek és (a felsőoktatás és a munka világa közötti strukturált együttműködés)
 • Ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek (a szakképzés és a munka világa közötti strukturált együttműködés)
 • Informatikai támogató platformok (három platform az eTwinning modell alapján)
 • Kapacitásépítés (harmadik országokkal megvalósuló felsőoktatási projekte

3. Szakpolitikai reformfolyamat támogatása

 • Szaktudás az oktatás és képzés, valamint az ifjúságügy terén
 • Jövőbeni kezdeményezések
 • Az európai szakpolitikai eszközök támogatása
 • Együttműködés nemzetközi szervezetekkel
 • Szakmai párbeszéd, a szakpolitikák és az Erasmus+ program népszerűsítése

Mely országok vesznek részt az Erasmus+ programban?

A program teljes jogú résztvevői:

 • az Európai Unió tagállamai
 • Izland, Liechtenstein, Macedónia, Norvégia, Törökország

ERASMUS+ PROGRAM A NYÍREGYHÁZI EGYETEMEN

Az Erasmus+ program keretében az egyetem a három pályázati tevékenység közül a KA1 (Key Action 1) típusú mobilitásokkal foglalkozik. A későbbiekben természetesen, a többi tevékenység megismerése után lehetőség lesz bekapcsolódni ezekbe is.

Az Erasmus+ programban a Nyíregyházi Egyetem fő célkitűzései a ki- és beutazó hallgatói létszámok emelése, a külföldi partnerintézményekkel való együttműködések fejlesztése, új partneregyetemek bevonása a programba, valamint a nemzetközi dolgozói bázis megteremtése a közös tudományos együttműködésekhez.

1. Felsőoktatási hallgatók tanulmányi célú mobilitása

A pályázattípus célja
Célja, hogy lehetővé tegye oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzését egy másik programországbeli felsőoktatási intézményben. A tanulmányi célú mobilitásnak elő kell segítenie a hallgató tanulmányi előmenetelét és személyes képességeinek fejlesztését.

Támogatható tevékenységek

 • felsőoktatási hallgatók tanulmányi célú mobilitása (hossza 3-12 hónap);
 • tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja (hossza 3-12 hónap).

A programban részt vevő országok

Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország

Pályázati feltételek

Lásd intézményi pályázati felhívás! Erasmus+/Pályázatok

A támogatás mértéke

A támogatás a következő költségtípusokból tevődik össze:

 • Támogatás speciális igények esetén: fogyatékkal élő résztvevők esetében a tényleges költség alapján számolva
 • Nyelvi felkészítés támogatása: az Európai Bizottság online felkészítő rendszerével támogatott nyelveken kívüli nyelvi felkészítés esetében lehetséges a szervezési támogatásból
 • Hallgatói ösztöndíj mértéke:
Fogadó ország tanulmányi célú mobilitás (kombinált mobilitás is!)
Magas megélhetési költségű országok
(Franciaország (FR), Olaszország (IT), Nagy-Britannia (UK), Ausztria (AT), Finnország (FI), Svédország (SE), Dánia (DK), Írország (IE), Norvégia (NO), Lichtenstein (LI))
520 € / hó
Közepes megélhetési költségű országok (Spanyolország (ES), Németország (DE), Törökország (TR), Hollandia (NL), Belgium (BE), Csehország (CZ), Portugália (PT), Görögország (GR), Szlovénia (SI), Horvátország (HR), Luxemburg (LU), Ciprus (CY), Izland (IS)) 470 € / hó
Alacsonyabb megélhetési költségű országok
(Lengyelország (PL), Románia (RO), Magyarország (HU), Litvánia (LT), Szlovákia (SK), Bulgária (BG), Lettország (LV), Észtország (EE), Málta (MT))
420 € / hó
Rendkívüli támogatás: hátrányos helyzetű hallgatóknak 200 € / hó

 

A pályázás menete
A mobilitási pályázatot a hallgató intézménye hirdeti meg.

 

2. Felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása

A pályázattípus célja
A gyakorlat egy másik programországban található vállalkozásnál, szervezetnél eltöltött időszak. Célja, hogy segítséget nyújtson a közösségi munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához és a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúrájának a megértéséhez. A fogadó vállalkozás a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény lehet, Nemzeti Irodák és EU-szervek kivételével.

Támogatható tevékenységek

 • felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása (2-12 hónap);
 • tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja (hossza 3-12 hónap).

A programban részt vevő országok

Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország

Pályázati feltételek

Lásd intézményi pályázati felhívás! Erasmus+/Pályázatok

A támogatás mértéke

A támogatás a következő költségtípusokból tevődik össze:

 • Támogatás speciális igények esetén: fogyatékkal élő résztvevők esetében a tényleges költség alapján számolva
 • Nyelvi felkészítés támogatása: az Európai Bizottság online felkészítő rendszerével támogatott nyelveken kívüli nyelvi felkészítés esetében lehetséges a szervezési támogatásból

Hallgatói ösztöndíj mértéke:

Fogadó ország szakmai gyakorlat
Magas megélhetési költségű országok
(Franciaország (FR), Olaszország (IT), Nagy-Britannia (UK), Ausztria (AT), Finnország (FI), Svédország (SE), Dánia (DK), Írország (IE), Norvégia (NO), Lichtenstein (LI))
620 € / hó
Közepes megélhetési költségű országok (Spanyolország (ES), Németország (DE), Törökország (TR), Hollandia (NL), Belgium (BE), Csehország (CZ), Portugália (PT), Görögország (GR), Szlovénia (SI), Horvátország (HR), Luxemburg (LU), Ciprus (CY), Izland (IS)) 570 € / hó
Alacsonyabb megélhetési költségű országok
(Lengyelország (PL), Románia (RO), Magyarország (HU), Litvánia (LT), Szlovákia (SK), Bulgária (BG), Lettország (LV), Észtország (EE), Málta (MT))
520 € / hó
Rendkívüli támogatás: hátrányos helyzetű hallgatóknak 100 € / hó


A pályázás menete

A mobilitási pályázatot a hallgató intézménye hirdeti meg és bírálja el az általános kritériumok alapján.

3. Felsőoktatási munkatársak oktatási célú mobilitása

 • A pályázattípus célja
  felsőoktatási intézmények oktatóinak külföldi partnerintézményben végzett oktatás célú mobilitása, illetve külföldi vállalkozás szakértőjének magyarországi felsőoktatási intézményben végzett oktatás célú mobilitása;
 • azon hallgatók számára is elérhetővé tenni azt a tudást és tapasztalatot, amit egy másik európai egyetem oktatója nyújthat, akik nem tudnak részt venni a hallgatói mobilitásban;
 • a szakértelem és tapasztalat cseréje, bővítése;
 • a képzési programok kínálatának és tartalmának gazdagítása.

Támogatható tevékenységek

 • felsőoktatási munkatársak oktatási célú mobilitása (2-60 nap utazás nélkül);
 • külföldi vállalkozás dolgozójának oktatási célú fogadása (2-60 nap utazás nélkül).

A programban részt vevő országok

Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország

Pályázati feltételek

Lásd intézményi pályázati felhívás! Erasmus+/Pályázatok

A pályázás menete
A mobilitási pályázatot a felsőoktatási intézmény hirdeti meg, és bírálja el az általános kritériumok alapján.

4. Felsőoktatási munkatársak képzési célú mobilitása

A pályázattípus célja
Oktatók, adminisztratív és más nem oktató munkatársak külföldi programországbeli partnernél (felsőoktatási intézménynél vagy vállalkozásnál) végzett mobilitása tudástranszfer vagy készségek fejlesztése céljából (szemináriumok, kurzusok, gyakorlati periódus, átirányítás stb.).

Támogatható tevékenységek

 • Felsőoktatási munkatársak képzési célú mobilitása (2-60 nap utazás nélkül).

A programban részt vevő országok

Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország

Pályázati feltételek

Lásd intézményi pályázati felhívás! Erasmus+/Pályázatok

A pályázás menete

A mobilitási pályázatot a munkatárs intézménye hirdeti meg, és bírálja el az általános kritériumok alapján.

ALKALMAZHATÓ TÁMOGATÁSI RÁTÁK (KA103) -2018

Utazás (oktatási és képzési célú személyzeti mobilitás)

Távolság Összeg
10–99 km között: 20 €/résztvevő
100–499 km között: 180 €/résztvevő
500–1999 km között: 275 €/résztvevő
2000–2999 km között: 360 €/résztvevő
3000–3999 km között: 530 €/résztvevő
4000–7999 km között: 820 €/résztvevő
8000 km vagy annál több: 1500 €/résztvevő

 

A “távolság” alatt a küldő és fogadóintézmény közötti egyszeres távolságot kell érteni, az „összeg” pedig az oda- és visszaút támogatására adható teljes támogatási összeget jelenti.

 

Megélhetési támogatás (oktatási és képzési célú személyzeti mobilitás)

 

Fogadó ország

Napi támogatás

1-14 nap

Napi támogatás

15- nap

Dánia, Finnország, Írország, Izland, Lichtenstein, Luxemburg, Norvégia, Svédország, Nagy-Britannia 170,00 € 119,00 €
Ausztria, Belgium, Ciprus, Németország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Hollandia, Málta, Portugália 140,00 € 98,00 €
Bulgária, Csehország, Észtország, Horvátország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Macedónia, Magyarország, Törökország 110,00 € 77,00 €

 

A  Nyíregyházi Egyetem Hallgatói Szolgáltató Központ Nemzetközi Kapcsolatok Csoport munkatársai:

Dudás Éva -Erasmus+ koordinátor – dudas.eva@nye.hu, international.center@nye.hu
Késmárki Krisztina – felnőttképzési szakmai vezető- kesmarki.krisztina@nye.hu

Nyíregyházi Egyetem- Nemzetközi Kapcsolatok Csoport
4400 Nyíregyházi Egyetem, Sóstói út 31/b.
Tel: 42/599-495

Nyíregyházi Egyetem / University of Nyíregyháza / Erasmus +

Minden jog fenntartva!
A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.
All rights reserved!
Co-funded by the European Union. The content of this publication does not neccessarily reflect the official opinion of the European Union.