Nyíregyházi Egyetem Hallgatói Szolgáltató Központ felhívása

Pályázati lehetőségek az ERASMUS+ PROGRAM keretein belül a 2018/2019-es tanévre vonatkozóan!

A Nyíregyházi Egyetem meghosszabbítja az Erasmus+ pályázati felhívását a Nyíregyházi Egyetem hallgatói számára nemzetközi oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzésére vonatkozóan.

Jelen pályázati felhívás során a 2018-2019-es tanév I. és II. félévére Erasmus+ tanulmányi mobilitásra – tanulmányi félévre, valamint a 2017-2018-as illetve a 2018-2019-es tanévben Erasmus+ szakmai gyakorlati lehet jelentkezni. Frissen diplomát szerzett hallgatók is részt vehetnek Erasmus+ szakmai gyakorlaton a záróvizsgát követően! Ebben az esetben a pályázatot a végzésük évében, még aktív hallgatói jogviszony alatt kell benyújtani.

Az Erasmus+ programban való részvételhez nem előfeltétel a nyelvvizsga bizonyítvány, illetve nem jár tanulmányi félév veszteséggel! Az ösztöndíjat nyert hallgatóknak a Nemzetközi Kapcsolatok Csoport ingyenes 2 hetes, angol nyelvi felkészítő tanfolyamot tart!

A Tempus Közalapítvány a 2018/19-es tanévben is szociális alapú kiegészítő támogatást kíván nyújtani a kiutazó hallgatók számára.
Az Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás összege tanulmányi mobilitás esetén havi 200 EUR szakmai gyakorlati mobilitás estén havi 100 EUR.
A fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg Erasmus+ hallgatók a 2018/19-es tanévben ismét pályázhatnak kiegészítő pénzügyi támogatásra.
Az igénybejelentő lapokat a hallgatónak 2018. május 24-ig kell benyújtania az intézmény részére.
Bővebb információ az Erasmus kiegészítő támogatásokról az alábbi linken található:

http://www.nye.hu/international/letoltheto-dokumentumok/

Az intézményi pályázati felhívás és az új online jelentkezési felület elérhető a következő oldalon:
http://www.nye.hu/international/jelentkezes/

A pályázatok beadási határideje:

Erasmus+ tanulmányi mobilitásra: folyamatos, előzetes konzultációt követően. („A” épület 27-es iroda)
Erasmus+ szakmai gyakorlati mobilitásra: folyamatos a beadás, a szakmai gyakorlat kezdete előtt minimum 2 hónappal fel kell tölteni a jelentkezési lapokat.

A pályázat kizárólag online nyújtható be.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos bővebb felvilágosítás, szakmai tanácsadás az Erasmus+ koordinátortól kérhető:

Dudás Éva
A épület 27-es iroda
42/599-495
dudas.eva@nye.hu

 

Nyíregyházi Egyetem / University of Nyíregyháza / Erasmus +

Minden jog fenntartva!
A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.
All rights reserved!
Co-funded by the European Union. The content of this publication does not neccessarily reflect the official opinion of the European Union.