slideshow 1

 

IN MEMORIAM Peténé dr. Csige Katalin (1951–2018)

Megdöbbenve fogadtuk a hírt: elhunyt Peténé dr. Csige Katalin tanárnő. A mindig vidám, fiatalos és energikus, kedves kolléganőnk hirtelen itt hagyott bennünket. Még mindig nem hisszük, de el kell fogadnunk a valóságot.

 

Élet- és szakmai pályája mintaszerű, egyenes volt. Peténé dr. Csige Katalin Balmazújvároson született 1951. október 16-án. 1975-ben szerzett magyar–orosz szakos középiskolai tanári oklevelet a Kossuth Lajos Tudományegyetemen. Oktatói munkásságát a sárospataki Rákóczi Gimnáziumban kezdte, majd 1976 márciusától a Nyíregyházi Egyetem jogelőd intézményeiben, a Bessenyei György Tanárképző Főiskola Idegen Nyelvi Lektorátusán, az Orosz Nyelv és Irodalom Tanszékén, később, 1989. február 1-jétől 2011 decemberében történt nyugdíjba vonulásáig a Magyar Nyelvészeti Tanszékén oktatott. Főiskolai pályafutása alatt generációk sokaságát tanította. Sokrétű ismereteit mindig lelkiismeretesen igyekezett átadni: a mai magyar nyelvből az alaktant és a mondattant, a szövegtani ismereteket, továbbá az általános nyelvészeti stúdiumokat vezette, ezenkívül minden feladatot elvégzett, amit a tanszéki igény és helyzet kívánt. Részt vett a Magyar Nyelvészeti Tanszék valamennyi pályázatában, az oktatási segédanyagok munkálataiban. Több mint tíz éven keresztül volt a Csűry Bálint Nyelvészeti Tudományos Diákkör vezető tanára. A diákkör eredményei az ő folyamatos tevékenységének és áldozatos munkájának voltak az köszönhetőek. Tudományos munkásságának sarokköveit a névtan, a frazeológia és a szövegtan alkották. Tagja volt számos tudományos és szakmai szervezetnek, rendszeresen részt vett konferenciákon, különböző fórumokon. Sokrétű szakmai, tudományos érdeklődését, eredményeit a szakfolyóiratokban megjelent publikációi is bizonyítják. A közösségért felelősséget érző és vállaló értelmiségiként képviselte munkatársai érdekeit a főiskola szakszervezeti bizalmi testületében és a szociális bizottságban. Ezt a tevékenységét a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének díszoklevelével és plakettjével ismerték el. Az intézmény a Nyíregyházi Főiskola Kiváló Oktatója kitüntetést adományozta neki.

Peténé dr. Csige Katalin egész életével és munkásságával a magyar és az orosz nyelv, valamint kultúra ügyét szolgálta. A főiskolai hallgatók, továbbá a szűkebb és tágabb környezete egyként szerette és tisztelte. Tanszékének egykori és jelenlegi munkatársai, volt tanítványai az emlékét és tanításait köszönettel őrizve búcsúznak tőle.

Isten veled, Katika! Nyugodj békében!

 


 

2016, Nyiregyhaza