Minimumkérdések Statisztika II.

Minimumkérdések (2018/2019 tanév)

Statisztika II. (szóbeli kollokvium részéhez)

 

 1. Minta, mintavétel fogalma
 2. Véletlen (valószínűségi) minta fogalma
 3. Várható érték fogalma
 4. Mintavételi módok rendszerezése
 5. A hiba fogalma a statisztikában, fajtáinak értelmezése
 6. Egyszerű véletlen minta fogalma és jellemzői
 7. Mintavétel gyakorlati jelentősége
 8. Központi határeloszlás tétele
 9. Indukció lényege és fő lépései a statisztikában
 10. Statisztikai becslés fogalma
 11. Pontbecslés, ill. intervallumbecslés fogalma
 12. Becslőfüggvény fogalma példával
 13. Torzítatlanság fogalma
 14. Hatásosság fogalma
 15. Konzisztencia fogalma
 16. Hipotézis, hipotézisvizsgálat fogalma
 17. Első, illetve másodfajú hiba fogalma
 18. Szignifikancia szint, illetve megválasztását a befolyásoló szempontok
 19. A statisztikai próbák rendszerzése
 20.  Illeszkedésvizsgálat fogalma, jellemzői, fajtái
 21. Homogenitásvizsgálat fogalma, jellemzői
 22. Rendszerezze és értelmezze röviden az összefüggés-vizsgálatok fajtáit
 23. Regresszóanalízis fogalma
 24. Interpoláció és extrapoláció fogalma
 25. Reziduum fogalma
 26. Idősor fogalma, jellemzői
 27. Trend, stacionárius idősor fogalma
 28. Periodikus ingadozás fogalma, fajtái
 29. Rendszerezze az idősor egyes összetevőinek elemzési módszereit
 30. Mit jelent az idősor komponenseinek additív, valamint multiplikatív kapcsolódási módja

 

2018. augusztus 24.

 

                                                           Makszim Györgyné dr. Nagy Tímea

 

shadow