Jogszabályok gyűjteménye

 

A KANCELLÁRIA MUNKÁJA SORÁN ALKALMAZOTT JOGSZABÁLYOK

 

Mi mennyi 2019-ben? (Letölthető pdf dokumentum)

Mi mennyi 2018-ban? (Letölthető pdf dokumentum)

Mi mennyi 2017-ben? (Letölthető pdf dokumentum)

Mi mennyi 2016-ban? (Letölthető pdf dokumentum)

Mi mennyi 2015-ben? (Letölthető pdf dokumentum)

Mi mennyi 2014-ben? (Letölthető pdf dokumentum)

Mi mennyi 2013-ban? (Letölthető pdf dokumentum)

Mi mennyi 2012-ben? (Letölthető pdf dokumentum)

Mi mennyi 2011-ben? (Letölthető pdf dokumentum)

Mi mennyi 2010-ben? (Letölthető pdf dokumentum)

 

Jogszabály megnevezése Jogszabály száma
Az adózás rendjéről szóló törvény 2003. évi XCII. tv.
Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló törvény   254/2007 (X.04.) Kormányrendelet  
Az állami vagyonról szóló törvény   2007. évi CVI. tv.  
Az államháztartásról szóló törvény   2011. évi CXCV. tv.  
Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló Kormányrendelet   249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet  
Az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltoztatásával kapcsolatos feladatokról   36/2013 (IX.13) NGM rendelet  
Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló rendelet   38/2013. (IX.19) NGM rendelet  
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló Kormányrendelet   368/2012. (XII. 31.) Kormányrendelet  
Az általános forgalmi adóról szóló törvény   2007. évi CXXVII. tv.  
Cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és végelszámolásról szóló törvény   2006. évi V. tv.  
A felnőttképzésről szóló törvény   2013. évi LXXVII. tv.  
A gazdasági társaságokról szóló törvény   2006. évi V. tv.  
Az illetékekről szóló törvény   1990. évi XCIII. tv.  
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló Kormányrendelet   370/2011. (XII. 31) Kormányrendelet  
Közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló rendelet   92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet  
A közbeszerzésről szóló törvény   2011. évi CVIII. tv.  
A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény   1992. XXXIII. tv.  
A közzétételi listákon szereplő adatokról szóló rendelet   18/2005 (XII.27) IHM rendelet  
Magyarország stabilitásáról szóló törvény   2011. évi CXCIV. tv  
Munka törvénykönyve   2012. évi I. tv.  
A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény   2011. évi CCIV. tv.  
Polgári törvénykönyv   2013. évi V. tv.  
Számvitelről szóló törvény   2000. évi C. tv.  
Számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló Kormányrendelet   224/2000. (XII.19.) Kormányrendelet  
A társasági és osztalékadóról szóló törvény   1996. évi LXXXI. tv.  

 

shadow